Shadow

Radni walczą o budowę ronda przy ul. Gdańskiej

We wtorek, 19 maja odbyło się zdalne posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Gniezno, na którym omówiono petycję z 6 maja dotyczącą działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie. Członkowie komisji przyjęli jednogłośnie pozytywną opinię dotyczącą budowy ronda w tym miejscu.
Przypomnijmy, radna Rady Gminy Gniezno Wioletta Nawrocka i radny miejski Tomasz Dzionek napisali petycję do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącą działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie. Mieszkańcy miasta i gminy apelują do WZDW o budowę ronda na tym skrzyżowaniu, które według nich jest niebezpieczne, a kolejne inwestycje, które powstaną przy tej drodze spowodują jeszcze większe natężenie ruchu samochodowego. W petycji radnych czytamy m.in. że „Wybudowanie ronda na tym skrzyżowaniu uznać należy za niezbędne i priorytetowe, albowiem w sposób wymierny i zdecydowany wpłynie ono na poprawę funkcjonowania mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno, zwiększy bezpieczeństwo na w/w drogach, udrożni wyjazd na drogę wojewódzką i ograniczy korki samochodowe w tym rejonie.”. Radnych w tej kwestii poparł także prezydent Tomasz Budasz i wójt Maria Suplicka.
Na zdalnym posiedzeniu komisji radni zajęli się omówieniem tej petycji i wydaniem odpowiedniej opinii. Uzasadnienie opinii odczytał przewodniczący komisji Jakub Fryza, który przeczytał m.in., że „Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie mieszkańcy oczekują budowy ronda celem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, uspokojenia ruchu, zmniejszenia prędkości pojazdów i udrożnienia skrzyżowania. Jak podkreślono w petycji w przyszłości spodziewane jest zwiększenie ruchu na tej drodze z powodu planowej zmiany oznakowania z drogą S5, budową inwestycji, jakie są przewidziane w tym terenie w niewielkiej odległości od skrzyżowania. Ponadto mieszkańcy wnoszą o zmianę organizacji ruchu.” Radni jednogłośnie przyjęli pozytywną opinię do petycji. (bk)