Shadow

Radni wizytowali nową oczyszczalni ścieków

Radni Rady Gminy Kłecko wraz z burmistrzem Adamem Serwatką w grudniu w ramach prac Komisji Gospodarczej wizytowali oczyszczalnię ścieków w Kłecku.
Przedmiotem zainteresowania radnych był postęp i poziom zaawansowania realizowanych prac oraz wizytacja nowo budowanych obiektów w ramach trwającej rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Ustronie w Kłecku. Grupę oprowadził i udzielił technicznego komentarza, w kontekście zrealizowanych robót przedstawiciel wykonawcy firmy Envirotech – kierownik robót Ryszard Wawrzyniak. Ukończenie całości robót zaplanowane jest na koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Obecnie trwa rozruch technologiczny oczyszczalni. Ścieki dopływające kolektorem i dowożone wozami asenizacyjnymi są oczyszczane już przez zrealizowany ciąg technologiczny nowej oczyszczalni ścieków. (inf. prasowa)