Shadow

Radni wsparli podstację ratownictwa medycznego

Trzemeszeński radny Grzegorz Koperski w kwietniu tego roku zaapelował do swoich koleżanek i kolegów radnych, aby jedną ze swych diet przekazali na wsparcie miejscowej podstacji ratownictwa medycznego. Zbiórka prowadzona przez Rafała Lukstaedta, zastępcę koordynatora pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej w Gnieźnie już się zakończyła. W środę, 29 lipca R. Lukstaedt przybył na sesję Rady Miejskiej, aby rozliczyć się z otrzymanych wpłat i podziękować radnym za pomoc.
W swym sprawozdaniu ratownik medyczny poinformował, że od trzemeszeńskich radnych wpłynęło siedem wpłat, na kwotę 4310 zł. W sumie za pośrednictwem portalu „Pomagam.pl” na wsparcie całegognieźnieńskiego pogotowia ratunkowego zgromadzono ponad 12 tysięcy złotych. Ze zbiórki zakupiono, za kwotę 5400 zł, moduł do teletransmisji. Urządzenie to umożliwia wykonanie badania EKG i przesłanie jego wyniku, w czasie rzeczywistym, na oddział hemodynamiki. Jak zapewnił R. Lukstaedt, taki sprzęt jest wielką pomocą dla ratowników, ale przede wszystkim pacjentów, gdyż dzięki niemu kardiolog może na podstawie przesłanych danych poinstruować ratowników jakie podać pacjentowi leki i jak rozpocząć leczenie. – W dzisiejszych czasach takie leczenie zaczyna się już bowiem w domu pacjenta, co zdecydowanie ratuje życie lub poprawia jego komfort – mówił R. Lukstaedt.
Pozostałe środki ze zbiórki trafiły na zakup drugiego, identycznego modułu do Gniezna, jak również na środki ochrony osobistej w walce z koronawirusem. Podziękowania za trud pracy w tak trudnych warunkach dla wszystkich ratowników złożyła radna Renata Buzała. (kar)