Shadow

Radni zdecydowali, schronisko do likwidacji

O likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przez prawie godzinę dyskutowano podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 8 marca. Jerzy Lubbe, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przedstawił między innymi uzasadnienie do tej uchwały.
Działalność finansowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie oparta jest na subwencji oświatowej i dochodach własnych z tytułu udzielanych usług noclegowych. W schronisku zatrudnionych jest 7 osób na 3,94 etatu. Środki finansowe jakie otrzymujemy z subwencji oświatowej na prowadzenie schroniska nie zabezpieczają działalności placówki, jak również schronisko nie jest w stanie pokryć tego z wpływów pochodzących z usług noclegowych. W ciągu ostatnich lat daje się zauważyć spadek liczby udzielanych osobonoclegów. Spadek ten wiąże się ze zmniejszeniem noclegów udzielanych uczestnikom szkolnych wycieczek, obozów, kolonii i „zielonych szkół”. Na spadek liczby noclegów może mieć także wpływ niezbyt wysoki standard techniczny i jego wyposażenia. Wobec powyższego, że wpływy z usługi, jakie świadczy schronisko oraz subwencja nie równoważą minimalnych kosztów funkcjonowania obiektu, zasadnym jest likwidacja placówki – informował na forum rady J. Lubbe i dodał: – Dwie osoby, które nie są na emeryturze będą miały pracę w naszych palcówkach. W latach 20014-2017 z budżetu powiatu dołożono do schroniska 380 000 złotych. Radny Dariusz Pilak stwierdził: – Zmieniamy tryb prawny, ale po to wywołano uchwałę intencyjną, by był czas na rozmowy z samorządem miejskim. Nie wiemy, czy samorząd miejski był zainteresowany przejęciem schroniska. W grudniu na sesji usłyszeliśmy, że Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego usiądzie do tych rozmów. Większością koalicyjnych głosów podjęto decyzję o zamiarze likwidacji. Mówiliście, że to tylko zamiar, a dzisiaj wywołujemy likwidację. Narzekamy, że nie mamy pieniędzy na dalsze prowadzenie schroniska, chociaż wcześniej na tej sesji przyjmowaliśmy korektę do budżetu. Czy jest problemem, by jeszcze w tym roku zabezpieczyć pieniądze? Kto podjął decyzję, że od 2 lat w spisie schronisk ogólnopolskich już nie figuruje nasze schronisko? Czy wiemy o tym? Telefonują grupy i dopytują się, czy schronisko w Gnieźnie nie istnieje od 2 lat. Na targach turystycznych w Poznaniu pojawiały się pytania o to schronisko. Klub Platformy Obywatelskiej nie zagłosuje za tym rozwiązaniem. – Prawnicy stwierdzili, że jeżeli chcemy dotrzymać przepisów prawa pracy, to musimy mieć 3 miesiące i stąd dzisiaj projekt tej uchwały. Sprawa trwa od półtora roku – odpowiadał J. Lubbe. – Standard tego schroniska od kilku lat jest opłakany. Brak inwestycji spowodował ten stan infrastruktury, który jest obecnie. Dopłata prawie 400 000 złotych to dopłata z budżetu naszych mieszkańców. Nie będziemy robić nikomu prezentów. Jeżeli jednostka wymaga dodatkowych 400 000 złotych z budżetu powiatu, to jestem zwolennikiem tego, by tak dalej nie było. Każdy musi finansować się z własnych przychodów. Nawet 400 000 złotych w przełożeniu na promocję gospodarczą przyniesie wymierne efekty. Musimy przede wszystkim dbać o interes mieszkańców. Przecież można wyasygnować te pieniądze na między innymi wycieczki patriotyczne dla naszej młodzieży. Ta decyzja o likwidacji jest celowa – podkreślił radny Rafał Spachacz. Wiceprzewodniczący rady Marian Pokładecki stwierdził natomiast, że idąc tym tokiem myślenia, czy to znaczy, że wszystkie szkoły, do których dopłaca powiat należy zlikwidować? – Schronisko od razu było skazane, proszę popatrzeć na daty – 21 grudnia uchwała o zamiarze likwidacji, 3 stycznia – pozytywna opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie likwidacji schroniska. To kilkanaście dni. Po tej uchwale, od razu pismo do kuratora o likwidację. Intencje jakie były, każdy sobie odpowie – dodał M. Pokładecki. J. Lubbe przedstawił, ile trzeba było dołożyć do schroniska w kolejnych latach i dodał: – Co do opinii kuratora, to nie możemy się zatrzymywać, musimy postępować zgodnie procedurami, które obowiązują. A to, że kuratorium działa sprawnie, to nie nasza wina. M. Pokładecki odpowiedział: – Dziwi mnie, że tak szybko wysłano pismo do kuratorium, chociaż obiecano, że będą rozmowy z miastem. Cel był jasny – likwidujemy! Zapewnienie młodzieży z Polski możliwości przyjazdu do Gniezna i taniego noclegu, zwiedzania miasta i pozostawienia tutaj pieniędzy jest równie ważne jak to, że my będziemy robić wycieczki gdzie indziej. Popatrzmy perspektywicznie z korzyścią dla naszego miasta. Radny Rafał Spachacz dopowiedział: – Warunki w tym schronisku są dla nas antypromocją. Głos zabrała też Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego: – Prezydent Gniezna ma możliwość potwierdzenia tego, co do tej pory było w uchwałach RPG. Warunek przejęcia był postawiony przy sprzedaży tej części nieruchomości przy ulicy Pocztowej. Rada Miasta Gniezna wycofała się z tej uchwały bezterminowo, a sytuacja jest taka, że powiat nie przygotował się, by prowadzić schronisko. W budżecie powiatu na ten rok nie ma takich pieniędzy. Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński dodał: – Nie ma co ukrywać, że do porozumienia nie doszło, gdyż warunki finansowe przedstawione przez drugą stronę są na ten czas nie do przyjęcia. W tym roku nie mamy takich możliwości, by tym wymaganiom sprostać. Radny R. Spachacz pytał J. Lubbego o obecne standardy schroniska, a starostę powiatu gnieźnieńskiego o wycieczki patriotyczne. B. Tarczyńska odpowiedziała: – W tym roku są przewidziane kwoty na organizowanie takich wycieczek szkolnych. Jestem za tymi wycieczkami. Głos zabrał również radny Rajmund Gąsiorek: – Rozwijamy schroniska dla psów i innych zwierząt. Mamy na to pieniądze, a tu likwidujemy schronisko dla dzieci i młodzieży. Czegoś tu nie rozumiem? – Kiedy w placówce, która udostępnia noclegi, był przeprowadzony generalny remont? Jeżeli dopłacamy do tego schroniska, to dlaczego nie ma chętnych? Odpowiedź jest prosta – bo jest niski standard – zabrała głos w dyskusji radna Natasza Szalaty. – Wymieniono połać dachową i stolarkę, i to było za prezydenta Jacka Kowalskiego. Remontów kapitalnych nie było żadnych – odpowiadał J. Lubbe. – Panie prezydencie Kowalski, my panu nie dokładaliśmy jako powiat. To pan zrobił jako samorząd miejski. My później skorzystaliśmy na udziałach. Wartość tej nieruchomości podniósł samorząd miejski jeśli chodzi o modernizację. W udziałach podziałowych już ta wartość wzrosła – zauważył D. Pilak. – Może rozwiązaniem będzie, by środki z utrzymywania schroniska przenieść do internatów, które nie są do końca wykorzystane. Przecież tu może być przyjmowana młodzież – wskazała N. Szalaty. – A może te pieniądze wydać na doposażenie MOS? Zadbajmy o naszych mieszkańców i naszą młodzież – powiedział R. Spachacz. Gdy doszło do głosowania nad likwidacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, głosami 13 za, przy 2 wstrzymujących się i 10 przeciw dokonano likwidacji tej jednostki budżetowej powiatu. Z dniem 30 czerwca tego roku SSM przy ulicy Pocztowej w Gnieźnie zostaje zlikwidowane.
JAROSŁAW WALERCZAK