Shadow

Radni ze starostwa trafili prosto do… komendy policji


Podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 19 maja najszerzej omawianym tematem był ten, dotyczący stanu przygotowań i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie XXI Spotkanie Młodych Lednica 2000, które odbywać się będą tym razem pod hasłem „Idź i kochaj!”. Tegoroczne spotkanie planowane jest na 60 -70 tys. osób (głównie młodzież gimnazjalna, szkół średnich i studenci), a zaplanowane zostało 3 i 4 czerwca.
Jeśli chodzi zabezpieczenie medyczne będą 3 szpitale polowe, 7-9 karetek pogotowia, quad GOPR, 200 ratowników medycznych, 40 pracowników służby ochrony, 160 służby informacyjnej organizatora, 380 strażaków z PSP i OSP, 1200 harcerzy z ZHP i ZHR, 20 ratowników drogowych z Automobilklubu Poznańskiego oraz uczniowie klas policyjnych z III LO w Gnieźnie. Wiadomo także, że użyte zostaną drony, zapewnione zostaną łodzie motorowe, a 3 czerwca o godzinie 12-13, przed uroczystościami (zaplanowanymi na godzinę 17) przeprowadzony zostanie odbiór pirotechniczny. Trzeciego czerwca Pola Lednickie oficjalnie otwarte zostaną o godzinie 8, a wszystko zakończy się tradycyjnym przejściem przez Bramę. Jak co roku odbędzie się Maraton Lednicki, który wystartuje z Poznania i około godziny 19.40 zakończy się na Polach Lednickich. Dużo wcześniej policja i inne służby mundurowe zabezpieczać będą ten, na który ma przybyć tym razem od 60 do 70 tys. młodych ludzi. Jak poinformował biorący w piątkowym spotkaniu udział nadkomisarz Robert Recki, naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Gnieźnie, zabezpieczenie prewencyjne będzie odbywało się na trzech zmianach. – W zabezpieczeniu weźmie udział 80 policjantów, oczywiście poprosimy o posiłki z komendy wojewódzkiej w Poznaniu. Na każdej zmianę będzie po około 20 policjantów. Skorzystamy także z pomocy ościennych jednostek – komend powiatowych Września, Wągrowiec, Słupca – podczas zabezpieczania czerwcowej imprezy na Lednicy – mówił R. Recki. – Będzie łącznie 6 posterunków – dopowiedział zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, aspirant sztabowy Bartosz Stankowiak. – Tradycyjnie nastąpią zmiany komunikacyjne. Droga jednokierunkowa zostanie wyznaczona od Lednogóry, przez Rybitwy, do Skrzetuszewa i miejscowości Głębokie. Przewidujemy, że zakończenie uroczystości nastąpi około godziny 3-4, 4 czerwca, w niedzielę. Pojawią się drony, bo się sprawdzają, dając nam podgląd całokształtu sytuacji. Jest to także pomocne przy zabezpieczeniu pod kątem płynności ruchu. Na Polach Lednickich nie zabraknie sprawdzenia pirotechnicznego i zrobi to nasza Grupa Realizacyjna. To będzie trzeci rok, gdy będziemy korzystać z pomocy uczniów z klas mundurowych z III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Ta młodzież bardzo się angażuje – zaakcentował nadkomisarz R. Recki.
W drugiej części obrad Anita Sekulska, inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie omówiła zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu w latach 2016 i 2017. W tym roku zasadniczymi celami obrony cywilnej będą między innymi: aktualizacja planów obrony cywilnej, utrzymanie w stałej gotowości systemu łączności radiotelefonicznej oraz radiowego systemu sterowania syrenami, doskonalenie posługiwania się aplikacją Arcus 2015.Net, sprawdzenie podczas ćwiczeń planów, procedur oraz ustaleń dotyczących współdziałania pomiędzy uczestnikami działań ratowniczych oraz aktualizacja planów ewakuacji I, II i III stopnia. Jeszcze podczas piątkowych obrad odbyło się plenerowe posiedzenie komisji w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie, gdzie radni z komisji zapoznali się między innymi z charakterystyką pracy na stanowisku kierowania, poszczególnych wydziałów. Zobaczyli archiwum, boksy i budy dla psów (docelowo ma być zbudowany Zespół Przewodników Psów Służbowych – 4 przewodników z psami), a posiedzenie zakończono w sali konferencyjnej KPP w Gnieźnie.
JAROSŁAW WALERCZAK