Shadow

Radny chce zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 22

Radny miejski Jan Szarzyński zawnioskował 15 maja na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna, żeby wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano na Starym Mieście. Wniosek radnego przeszedł, bo 4 radnych zagłosowało za, 1 był przeciwny, a 5 wstrzymało się. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent, który albo przychyli się do wniosku radnych, albo nie i uwzględni to w projekcie uchwały.
Na sesji 29 maja radni miejscy mają podjąć uchwałę w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gniezna. W projekcie uchwały m.in. zapisano, że ustala się maksymalną liczbę 280 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 procent zawartości alkoholu oraz piwo (jest 180), ustala się maksymalną liczbę 225 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent do 18 procent zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa, jest 160), ustala się maksymalną liczbę 237 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 procent zawartości alkoholu (jest 167), maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ustala się na 235 i maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożyciapoza miejscem sprzedaży ustala się na 507. Na dzień 15 maja tego roku zostało wydanych w gastronomii i w handlu razem 742 zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podczas krótkiej dyskusji radni zastanawiali się w jaki sposób spowodować ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności na Starym Mieście, gdzie jak się okazuje jest najwięcej punktów sprzedaży alkoholu, a co za tym idzie jest najwięcej problemów związanych z zakłócaniem ciszy nocnej przez osoby nietrzeźwe. Radny Jan Szarzyński złożył wniosek formalny, żeby na Starym Mieście wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6. Wniosek większością głosów radnych został zaakceptowany. Ostateczną decyzje w tej sprawie radni podejmą na obradach 29 maja.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 7 głosach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Najwięcej punktów handlowych sprzedających alkohol jest na Starym Mieście, bo około 40, następnie na Tysiącleciu ok. 30, na Winiarach ok. 20, na Kawiarach-Osińcu, Os. Grunwaldzkim i Skiereszewie ok. 10, Pustachowa-Kokoszki ok. 8, a najmniej jest na pozostałych osiedlach – Konikowo i Dalki 5, Piekary 4, Arkuszewo 3 i Róża 2. (bk)