Shadow

Radny Masłowski usunięty z koalicji rządzącej Radą Miasta. „Za próbę pomocy mieszkańcom przychodzi mi płacić sporą cenę”

Klub Radnych „Koalicja dla Pierwszej Stolicy”, który zbudował prezydent Gniezna Tomasz Budasz, usunął ze swojego grona Arkadiusza Masłowskiego. Radny pożegna się też z funkcją przewodniczącego ważnej Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Bezpośrednią przyczyną ma być „samowola” radnego, który złożył własny projekt uchwały zwalniający przedsiębiorców z płacenia koncesji za alkohol.
Oficjalną wiadomość, że radny nie jest już członkiem Klubu Radnych „Koalicja dla Pierwszej Stolicy” otrzymał on 8 kwietnia, choć o możliwym wykluczeniu radnego mówiło się już kilka dni wcześniej. Bezpośrednią przyczyną usunięcia go, miała być jego inicjatywa zwolnienia – wzorem innych samorządów w kraju – lokalnych przedsiębiorców z opłaty za koncesje w lokalach gastronomicznych. „Przedsiębiorcy branży gastronomicznej nie mają możliwości sprzedaży swoich produktów w lokalach. Dlatego uważam, że firmy powinny być zwolnione z opłaty za koncesję w 2021 roku” – informował radny 3 marca, składając w Biurze Rady Miasta Gniezna stosowny dokument. To pokłosie jego wcześniejszych apeli w tej sprawie, wynikających z niewysłuchiwanych dotychczas głosów lokalnej branży gastronomicznej. „Zabiegałem, aby firmy z tej branży zostały zwolnione z całości z opłat za tak zwane koncesje” – tłumaczy Masłowski. „Mówiłem o tym głośno i publicznie. Niezrozumiałą dla mnie sytuacją jest pobieranie opłat od firm, które znalazły się na skraju bankructwa. Ograniczenia spowodowane przez pandemię, a więc zamknięcie lokali oznacza brak możliwości sprzedaży swoich produktów w miejscu sprzedaży. Wiele miast poprzez wprowadzenie odpowiednich uchwał zwalniało przedsiębiorców z tej opłaty. Miałem okazję porozmawiać z różnymi osobami z innych miejscowości i byli dumni z tego, że w ich mieście takie rozwiązania są wprowadzane. Nie miałem wątpliwości, aby do grona miast, które całkowicie zwalniają z tych opłat należało Gniezno” – wyjaśnia dalej radny.
Jednak jak przyznaje, projektu uchwały nie konsultował ze swoim klubem. „Jako przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska czułem się w obowiązku, aby najlepsze koncepcje dla mieszkańców przedstawiać” – tłumaczy. To nie spodobało się koleżankom i kolegom z jego klubu.Podczas sesji Rady Miasta 24 marca, Arkadiusz Masłowski swoją uchwałę wycofał. Nieoficjalnie – po naciskach swojego klubu. W czasie obrad tłumaczył, że nie uzyskała ona pozytywnej opinii radców prawnych oraz nie była opiniowana na komisji. „W związku z tym, nie uzyska ona z pewnością przychylności Rady. To zbyt ważna uchwała, by była opiniowana negatywnie” – nie krył żalu wnosząc o zmianę porządku obrad. Po chwili zaproponował on jednak wprowadzenie pod obrady uchwały w tej samej sprawie, ale już autorstwa Klub Radnych „Koalicja dla Pierwszej Stolicy”, której treść uzasadniał Dariusz Banicki, szef klubu. Radny Banicki tłumaczył, że uchwała niesie skutki finansowe, a projekt uchwały radnego Masłowskiego nie wskazywał skąd ulgi będą sfinansowane. W głosowaniu uchwała została przyjęta, a radny Masłowski podziękował za to swojemu klubowi.
Jednak kilka dni później już nie był członkiem klubu. „Decyzję o moim usunięciu podjęto bez mojej wiedzy i obecności. Nie miałem możliwości obrony ani przedstawienia swoich argumentów. Nieoficjalnie dowiedziałem się przed Świętami Wielkanocnymi” – poinformował. Teraz radny straci też stanowisko przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Zastąpić go ma dotychczasowy wiceprzewodniczący, Tadeusz Purol. „Prywatnie odczuwam to tak, że za próbę pomocy mieszkańcom przychodzi mi płacić sporą cenę. Ale bycie radnym to służenie nie politykom, a mieszkańcom. Ludziom, którzy mi zaufali i wybrali, abym ich reprezentował. Ze swojej strony deklaruję dalszą aktywną pracę w Radzie Miasta” – deklaruje Arkadiusz Masłowski, który pozostanie prawdopodobnie radnym niezrzeszonym. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał on 816 głosów w okręgu nr 3. Był to drugi najlepszy wynik na liście ustępując tylko Michałowi Powałowskiemu. ALEKSANDER KARWOWSKI
***
Oświadczenie Klubu Radnych Koalicja dla Pierwszej Stolicy
Jeżeli chodzi o usunięcie z klubu Koalicji dla Pierwszej Stolicy naszego kolegi Arkadiusza Masłowskiego mogę przekazać jedynie to, o czym poinformowaliśmy samego zainteresowanego. Powodów zakończenia naszej współpracy jest kilka:
1) brak kooperacji w ramach prac Klubu,
2) niechęć do wspólnych działań w grupie, a nawet przejawy daleko idącej nielojalności wobec koleżanek i kolegów z Klubu – manifestowane tak na poszczególnych posiedzeniach komisji, jak i sesjach Rady Miasta,
3) brak chęci współpracy i rozmawiania nad poruszanymi problemami. Decyzja Klubu była w tym przypadku jednogłośna, a sam zainteresowany został o niej poinformowany. Klub wycofał jednocześnie rekomendacje dla Arkadiusza Masłowskiego jako Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Jako Klub nie zamierzamy również odnosić się do medialnych komentarzy radnego Masłowskiego i jego interpretacji powodów naszej decyzji o wykluczeniu go z Klubu Koalicja dla Pierwszej Stolicy. Swój komentarz jako Przewodniczący Klubu chciałbym zakończyć podobnie jak treść pisma, które zostało przekazane Arkadiuszowi Masłowskiemu: życzę powodzenia i sukcesów w dalszym wypełnianiu funkcji radnego.
Z poważaniem
Dariusz Banicki
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicja dla Pierwszej Stolicy