Shadow

Radny pyta w sprawie zakupu gruntu dla muzeum

Jednym z głównych punktów omawianych przez radnego województwa wielkopolskiego Tadeusza Tomaszewskiego podczas środowej (20 lutego) konferencji prasowej był ten, dotyczący interpelacji w sprawie zakupu działki w Grzybowie dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Gród w Grzybowie będący w opiece MPPL jest jednym z ciekawszych obiektów związanych z naszą narodową przeszłością).
Złożyłem marszałkowi województwa wielkopolskiego Markowi Woźniakowi interpelację dotycząca zakupu działki w miejscowości Grzybowo dla wspomnianego muzeum. Gród w Grzybowie jest jednym z ważniejszych miejsc, gdzie tworzyły się zręby Polski. Ma wiele walorów historycznych, podlega ochronie, a prowadzona jest tam edukacja historyczna wzmacniająca naszą tożsamość narodową. Po przejściu wichury w 2017 roku przewróciło się kilka drzew dookoła grodu. Po wstępnym rozpoznaniu ujawniono wczesnośredniowieczną osadę, która pracowała na rzecz grodu. Ten grunt o powierzchni 1,6 hektara należy do Spółdzielni Produkcji Rolnej Wódki-Grzybowo, która jet przed okresem likwidacji. Jeśli teraz samorząd województwa wielkopolskiego nie dokona zakupu tej działki, która przylega do grodu, to ten grunt w przyszłości może zostać sprzedany komuś innemu. Ważne jest, by po zakończeniu prac archeologicznych powstało takie miejsce, gdzie będzie możliwa realizacja działań w zakresie archeologii doświadczalnej – wypalanie naczyń, wytop i przeróbka żelaza, czy prezentacja codziennych zajęć ludności wczesnego średniowiecza. Gród w Grzybowie odczuwa też potrzebę poszerzenia bazy magazynowej. MPPL już wcześniej złożyło wniosek do marszałka województwa wielkopolskiego o możliwość wykupu. Moja interpelacja ma za zadanie przyspieszenie działań w tej kwestii, a ze wstępnych rozmów wynika, że jest to kwota około 100 000 złotych – powiedział dziennikarzom T. Tomaszewski. (jw)