Shadow

Radny sprzeciwia się dofinansowaniu policji

{CAPTION}
Radny Gminy Gniezno Mariusz Nawrocki uważa, że przekazanie z budżetu gminy 20 tys. zł dla gnieźnieńskiej policji jest działaniem niegospodarności wójta. – Jestem zaskoczony tym rozdawnictwem pieniędzy. To nie samorząd ma utrzymywać policję, ale jest to zadanie państwa – zaznaczył radny M. Nawrocki.
W zeszłym tygodniu na obradach radni Gminy Gniezno podejmowali uchwałę w sprawie zmian budżetowych na 2016 rok. W projekcie uchwały zapisano m.in. 20 tys. zł na wsparcie policji, a dokładnie na wyposażenie pomieszczenia dla dzielnicowych z gminy. Radny Mariusz Nawrocki wyraził w tej kwestii swój sprzeciw, ponieważ uważa, że policja jest finansowana z budżetu państwa i nie jest to zadaniem samorządu. Tym bardziej, że gmina boryka się z problemami finansowymi, będzie brała kredyt na sfinansowanie inwestycji oświatowej i każdy grosz się liczy. – Jestem zaskoczony tym rozdawnictwem pieniędzy. To nie samorząd ma utrzymywać policję, ale jest to zadanie państwa. Jest to niegospodarne, to nie jest nasze zadanie, jest to zadanie państwa, a nie samorządu – podkreślił radny M. Nawrocki. Na sesji wójt Włodzimierz Leman był nieobecny, a w jego imieniu radnemu wyjaśniła decyzję wójta o przekazaniu tych 20 tys. zł sekretarz Anna Pacholczyk. (…)