Shadow

Rady Osiedlowe potrzebują więcej pieniędzy

W Gnieźnie działa dwanaście Rad Osiedlowych. Każda z nich na prowadzenie biura rocznie otrzymuje z budżetu miasta 2,5 tys. zł, co daje miesięcznie 208 zł, a na organizację różnego rodzaju imprez dla mieszkańców jednorazowo 2 tys. zł. Radni złożyli wniosek do prezydenta o zwiększenie kwoty na prowadzenie biura do 3 tys. zł rocznie i przyjęli go jednogłośnie.
**Jak co roku Anna Krzymińska, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego zaprasza przedstawicieli Rad Osiedlowych na spotkanie z radnymi. We wtorek, 19 września przedstawiciele Rad Osiedlowych mieli okazję przedstawić radnym i urzędnikom najpilniejsze potrzeby poszczególnych dzielnic miasta. Głownie dotyczą one infrastruktury drogowej, oświetlenia, spraw związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a w tym roku jeszcze doszły spraw związane z przejściem nawałnicy 11 sierpnia i usuwaniem jej skutków, które trwają do dziś. Obecna na posiedzeniu komisji Hanna Adamczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie poinformowała, że na dzień 18 września zostały wypłacone zasiłki celowe w wysokości 1 mln 380 tys. zł, a wnioski zostały złożone na kwotę 2 mln 850 tys. zł. Poszkodowani w nawałnicy mieszkańcy złożyli 441 wniosków o zasiłki celowe, w tym 330 wniosków do kwoty 6 tys. zł, 91 wniosków do kwoty 20 tys. zł, 15 wniosków do kwoty 100 tys. zł i 5 wniosków do kwoty 200 tys. zł. Ponadto przewodniczący Rad Osiedlowych zwrócili uwagę, że rosną koszty prowadzenia biura oraz organizowania imprez. Dlatego pytali o możliwość przekazania z budżetu miasta podobnie jak to było pod koniec zeszłego roku dodatkowej kwoty 2 tys. zł na organizację spotkań świątecznych, a także zwiększenia kwoty na prowadzenie biur Rad Osiedlowych. Michał Powałowski, zastępca prezydenta powiedział, że to się okaże pod koniec roku, ale niczego nie może obiecać. Radny Ryszard Niemann zaproponował wniosek formalny do prezydenta o zwiększenie kwoty do 3 tys. zł rocznie na prowadzenie biur. Radni wniosek przyjęli jednogłośnie. W spotkaniu z radnymi udziału nie wzięli przedstawiciele Rady Osiedla Stare Miasto, Rady Osiedla Tysiąclecie i Rady Osiedla Piekary. (bk)**