Shadow

Radzili Seniorzy: o Senioraliach i Klubie „Senior+”

Sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się 20 września. Tego dnia radni seniorzy nie podejmowali uchwał roboczych, za to w trakcie obrad poruszone zostały dwie kwestie, związane z szeroko rozumianą aktywizacją seniorów.
Spotkanie zwyczajowo rozpoczęto od m.in. przedstawienia porządku obrad i przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Następnie zgromadzeni wysłuchali krótkiego sprawozdania Andrzeja Kryszaka, wiceprzewodniczącego rady z działań podejmowanych przez prezydium rady w okresie międzysesyjnym. W dalszej części posiedzenia omówione zostały dwa punkty, związane z szeroko rozumianą aktywizacją seniorów z terenu gminy Czerniejewo. Pierwszy z nich dotyczył przygotowywanej przez radnych seniorów imprezy pod nazwą Senioralia 2018. W tym roku wydarzenie odbywało się w dniach 8 – 17 października i przyświecało mu hasło „Teraz wszystkie smutki precz, Senioralia ważna rzecz!”. W trakcie sesji radni seniorzy omówili główne założenia i program prawie dwutygodniowej imprezy, zastanawiali się także jak zachęcić do udziału w wydarzeniu wszystkich mieszkańców gminy. Kolejną, poruszoną w trakcie wrześniowych obrad kwestią był aktualny stan działań, związanych z utworzeniem w Czerniejewie Klubu „Senior +”. Przypomnijmy, gmina Czerniejewo otrzymała dotację w kwocie ok. 150 tys. zł na realizację zadania dotyczącego tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior +”. Powyższy projekt realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 (edycja 2018 r.) W ramach dofinansowania samorząd gminny przewiduje przebudowę i wyposażenie budynku usługowego mieszczącego się w Czerniejewie przy Placu Wiosny Ludów 21 z przeznaczeniem na  Klub „Senior +” dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60. rok życia. W budynku będą mieściły się: pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, które będzie pełniło funkcję sali spotkań, aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, toalety (jedna dla kobiet i jedna dla mężczyzn) z umywalkami i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni. Ponadto samorząd gminny planuje także podniesienie standardu klubu poprzez doposażenie go w pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne sprzęty dostosowane do wieku uczestników, a także pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu oraz kanapy i fotele. Uruchomienie Klubu „Senior +” w Czerniejewie planowane jest na styczeń 2019 r. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę prawie 400 tys. zł. Następna sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo odbędzie się na początku grudnia.  KINGA STRZELEC