Shadow

Radzili w Czerniejewie

W środę, 31 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Tego dnia czerniejewscy rajcy pochylili się nad pakietem uchwał z zakresu finansów i gospodarki nieruchomościami. W majowym posiedzeniu uczestniczył komplet radnych.
Tego dnia radni zwyczajowo wysłuchali informacji Jana Kulpińskiego, przewodniczącego rady oraz burmistrza Tadeusza Szymanka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W drugiej części obrad radni pochyli się nad pakietem uchwał. Jednogłośnie przyjęli uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami kolejnych umów oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów z dotychczasowymi dzierżawcami na okres powyżej trzech lat, której przedmiotem są te same nieruchomości), a także uchwałę z zakresu finansów, dotyczącą wprowadzenia zmian do gminnego budżetu, obowiązującego w bieżącym roku. Również jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium sportowego i artystyczno – technicznego dla uczniów z gminy Czerniejewo – była to swoista nowelizacja regulaminu, polegająca przede wszystkim na umożliwieniu starania się o stypendium uczniom, którzy osiągają wysokie wyniki w zawodach/konkursach/festiwalach itp. (organizowanych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym), startującym samodzielnie, np. w czasie pozaszkolnym, zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubach sportowych. W części poświęconej na interpelacje i zapytania radnych głos zabrali m.in. radny Wiesław Dziatkowiak, który zwrócił się z apelem do funkcjonariuszy policji o zwiększenie uwagi na kierujących jednośladami, którzy w odczuciu radnego niejednokrotnie poruszają się z niedozwoloną prędkością; radny Leszek Lisiecki pytał burmistrza o łatanie dróg, natomiast radny Jan Kulpiński pytał o możliwość wykonania drobnych prac remontowych w ciągu ulicy Pałacowej (wymiana zniszczonych słupków odgradzających chodnik od drogi). (ks)