Shadow

Radzili w Czerniejewie

Niemal błyskawiczny przebieg miała listopadowa sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Radni spotkali się w środę, 27 listopada. Obrady trwały nieco ponad godzinę.
**Kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo miała zwyczajowy przebieg. Najpierw wysłuchano sprawozdań przewodniczącego rady i burmistrza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie pochylono się nad przygotowanymi na ten dzień czterema uchwałami, w tym: w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 7 w Żydowie, w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2019-2026, a także w sprawie wprowadzenia zmian do gminnego budżetu, obowiązującego w roku bieżącym. W listopadowych obradach uczestniczył komplet radnych (15). (ks)