Shadow

Region IPA jest także w Gnieźnie. Sztandar na 20-lecie stowarzyszenia

International Police Association (IPA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji), to organizacja skupiająca funkcjonariuszy i emerytów służb policyjnych z całego świata. Jej dewizą jest hasło w języku esperanto „Servo Per Amikeco” – „Służyć Poprzez Przyjaźń”, a celem tworzenie autentycznych więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Łączy wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka.
Stowarzyszenie powstało w 1950 roku z inicjatywy angielskiego policjanta Arthura Troopa, polscy policjanci przystąpili do niego w 1992 roku. Ta międzynarodowa organizacja skupia 69 państw i 380 tysięcy członków (trzy państwa czekają za akceptacją uzyskania członkostwa). W każdym z krajów członkowskich działa jako sekcja narodowa – w Polsce jest to IPA Sekcja Polska. Najliczniejsze są sekcje narodowe w Niemczech (58 642 członków – dane z 2001), Austrii (33 630 członków), Izraelu (20 000 członków). W Polsce jest ok. 10 000 (dane za 2020 rok) członków IPA.
W Polsce IPA podzielone jest na 17 Grup Wojewódzkich (16 województw oraz grupa stołeczna). W skład Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej wchodzi Region Gniezno, którego przewodniczącym jest Krzysztof Hernacki. – W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim zaufaniem i przyjaźnią. Nie na próżno jest na naszych emblemacie glob ziemski z ośmioramienną gwiazdą i złotym wieńcem oraz napisem w języku esperanto „Servo Per Amikeco”, czyli „Służyć Poprzez Przyjaźń”. Tą sentencją właśnie kierował się założyciel stowarzyszenia. Jak twierdził, byłoby wspaniale, gdyby na świecie utworzyć sieć międzyludzkiej przyjaźni, zwłaszcza wśród policjantów. Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą Kongres Światowy, odbywający się co 3 lata. W 1992 roku, podczas 24 konferencji IPA w Rio de Janeiro w Brazylii, Sekcja Polska IPA stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji – informuje Krzysztof Hernacki. IPA Sekcja Polska cały czas się rozrasta. – Bardzo nam zależy, żeby pozyskiwać jak najwięcej członków, z którymi współpracujemy nie tylko na niwie zawodowej, ale również społecznej, rodzinnej. Spotykamy się na różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, piknikach, wigiliach. Służymy też pomocą kolegom, którzy jej potrzebują. Aktualnie nasz region (Region IPA Gniezno) liczy 104 policjantów. Można stwierdzić, że jest to drugi co do wielkości region pod względem liczebności w Wielkopolsce, po Poznaniu – mówi Krzysztof Hernacki. Przynależność do IPA daje też możliwości uczestnictwa w wymianie międzynarodowej. – Jeździmy też na staże, poznajemy pracę policjantów w innych krajach, wymieniamy się doświadczeniami – dodaje K. Hernacki.
Członkowie IPA Region Gniezno pomagają również lokalnej społeczności. Niedawno przekazali do Szpitala Pomnik Chrztu Polski 20 nowych wózków inwalidzkich różnego rodzaju, dziesiątki materaców i poduszek przeciwodleżynowych oraz kilkadziesiąt ortez, o wartości ponad 130 tys. złotych. – Tego typu sprzęty i wyposażenie medyczne, materiały higieniczne przekazaliśmy także do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych; nie są to wielkie ilości, ale zawsze potrzebne – dodał Krzysztof Hernacki.
W 2026 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Gniezno obchodzić będzie 20-lecie swojego istnienia. – Dziękujemy wszystkim, którzy przez ten czas wspierali nas. Z okazji tej rocznicy wśród naszych członków powstała inicjatywa ufundowania sztandaru organizacji. Dla społeczności członków, wolontariuszy i przyjaciół IPA Region Gniezno haftowany sztandar organizacji będzie niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez nas misji i naszych celów oraz szczytnych wartości organizacji – mówi K. Hernacki.
Komitet Fundacyjny Sztandaru prosi o dobrowolne darowizny na rzecz ufundowania sztandaru dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region Gniezno. Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustalono na:
• Bez względu na wysokość wpłaty – wpis do Księgi Fundatorów i Darczyńców;
• Wpłata od 300 zł – dyplom honorowy wręczany fundatorowi;
• Wpłata od 1000 zł – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z mniejszą tarczą koloru złotego;
• Wpłata od 2000 zł – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z większą tarczą złoconą
Wpłat można dokonywać na konto bankowe: nr rachunku: 16 1140 2004 0000 3102 8346 4678 – mBank oddział Września. W tytule przelewu należy wpisać „darowizna na Sztandar dla IPA Region Gniezno”.Wpłat można również dokonać z zagranicy – nr rachunku IBAN PL16 1140 2004 0000 3102 8346 4678. (kz)