Shadow

Rekordowy budżet województwa wielkopolskiego. Wielkie środki na inwestycje drogowe w Gnieźnie

Drogi, ochrona zdrowia oraz pasażerskie przewozy kolejowe – to priorytety, jakie przyświecają wydatkom Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku. Ma to odzwierciedlenie w zapiskach kwotowych w budżecie przyjętym w grudniu ubiegłego roku. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Rekordowe środki będą także wydatkowane w Gnieźnie, szczególnie w obszarze dróg.
Dochody w wysokości ponad 1,9 miliarda złotych, a wydatki na poziomie 2,1 miliarda złotych. Tak najkrócej można scharakteryzować tegoroczny budżet województwa. Mimo obciążeń fiskalnych, które rząd przerzucił w tym roku na samorządy, Zarządowi Województwa udało się tak skonstruować dokument budżetowy, że jest on najbardziej proinwestycyjny z dotychczasowych. – Na inwestycje przeznaczamy 51%, co sprawia że jest to najbardziej proinwestycyjny budżet w historii naszego samorządu. Będzie to także budżet proobywatelski i prospołeczny, bo konsekwentnie wspieramy sektor NGO. To budżet, którego wypracowanie wymagało od nas naprawdę solidnej pracy i odpowiedzialności – nie krył zadowolenia w grudniu ubiegłego roku Marek Woźniak, marszałek województwa, zachwalając dokument. Aż 360,3 mln zł, zostanie przeznaczonych na drogi. Dla regionu to oznacza istotne inwestycje, jak m.in. budowę obwodnic Gostynia i Wronek oraz budowę mostu przez Wartę w Rogalinku. W tym segmencie ogromne środki popłyną też do Gniezna.
W tym roku mają ruszyć wyczekiwane inwestycje – remont i przebudowa wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej oraz budowa „małej obwodnicy” miasta, czyli łącznika między ulicami Witkowską i Wrzesińską, przez Las Miejski. Ta druga inwestycja, która będzie prowadzona przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, na razie jest opóźniona w realizacji. W tym roku (jesień) mają być ogłoszone przetargi – na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (koszt ok. 250 tys. zł) oraz samej budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 (22 570 000 zł). Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg w terminie, drogowcy będą mogli wejść do Lasu Miejskiego pod koniec roku. Droga ma być oddana do użytku w 2022 r. Prędzej natomiast ruszą prace na wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Warszawskiej. Przetarg na roboty budowlane ma być ogłoszony jeszcze w tym kwartale, a same prace mogą ruszyć wczesną wiosną. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 – przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno” ma kosztować prawie 7 mln złotych. Ukończenie remontu przewidywane jest na początku 2021 roku.
*Nie tylko drogi *
Samorząd wojewódzki zarządza także innymi instytucjami na terenie Gniezna i tu także będą przeprowadzane inwestycje. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przy ul. Mieszka I, doczeka się termomodernizacji i modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku szkoły. Prace mają pochłonąć w cyklu dwuletnim 3,5 mln zł. Natomiast 3 mln złotych pochłonie rewitalizacja zabytkowego parku przy szpitalu „Dziekanka”. Po niezbędnych pracach inwestycyjnych, park będzie otwarty zarówno dla mieszkańców, jak i pacjentów lecznicy. Szpital zainwestuje także w windę dla pacjentów oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu oraz doczeka się przebudowy i rozbudowy oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem (3 mln zł). Warto wspomnieć o dużej inwestycji na niedalekim Ostrowie Lednickim. Tutaj za ponad 26 mln zł ruszy rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko – wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dzięki temu będzie możliwe stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo – wystawienniczo – edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego.
Warto wspomnieć o ważnej inwestycji dla całej Wielkopolski, czyli budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu o łącznej wartości 426,8 mln zł (ukończenie w 2021 r.). Budżet województwa wielkopolskiego zamknie się deficytem w wysokości 197 mln zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji oraz poprzez zaciągnięcie kredytu i pożyczek. ALEKSANDER KARWOWSKI
Fot. UMWW