Shadow

Rekrutacja w OSiW w Niechanowie

Rozpoczęła się rekrutacja do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie na nowy rok szkoleniowy 2023/2024.
Ośrodki Szkolenia i Wychowania zapewniają młodzieży w wieku 15-18 lat całodobową opiekę wychowawczą poprzez zakwaterowanie, wyżywienie i pracę we własnych warsztatach szkoleniowo -produkcyjnych oraz stały nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Opiekę nad młodocianymi uczestnikami OSiW zapewniają wychowawcy oraz kadra instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uczestnictwo w OSiW jest dobrowolne, osoby niepełnoletnie muszą jednak posiadać zgodę rodziców. Ośrodek w Niechanowie rozpoczął nabór na nowy rok szkoleniowy oferując między innymi możliwość otrzymania świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I stopnia oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej. OSiW kształci w zawodach: kucharz, stolarz, ogrodnik, sprzedawca, elektryk, krawiec. Kształcenie pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach umowy o pracę dla młodocianych pracowników. Podopieczni mają też zapewnione bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie.
Więcej informacji: OSiW, ul. Parkowa 6, 62-220 Niechanowo, tel. 61 427 21 66, mail: osiw-niechanowo@ohp.pl(red.)