Shadow

Remondis otworzył „drzwi” oczyszczalni


Spółka Remondis Aqua Trzemeszno zorganizowała 25 maja Dzień Otwarty na terenie oczyszczalni ścieków. Z tej oferty mógł skorzystać każdy od g.12 do 18.Najchętniej oczyszczalnię odwiedzały dzieci i młodzież trzemeszeńskich przedszkoli i szkół.
Każdą grupę po terenie zakładu oprowadzali jego pracownicy, którzy szczegółowo opowiadali o pracy oczyszczalni. Trzemeszeńska oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno -biologiczno-chemiczną. W części mechanicznej usuwane są ciała stałe i zawiesina ziarnista. Pozbawiony pisaku i śmieci ściek poddawany jest następnie działaniu mikroorganizmów żywiących się związkami węgla, azotu i fosforu. Oczyszczone ścieki trafiają do osadników końcowych, gdzie następuje oddzielenie osadu od ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Fosy trzemeszeńskiej i dalej do jeziora Popielewskiego. Oczyszczalnia przyjmuje średnio 1310 metrów sześciennych na dobę, roczna ilość oczyszczonych ścieków wynosi ok. 455 tys. metrów sześciennych. Jak poinformował Krzysztof Tomczak, prezes Remondis Aqua Trzemeszno, spółka Remondis zainwestowała w zmodernizowanie oczyszczalni około miliona złotych, aby wyeliminować zdarzające się tutaj mankamenty. Jednym z problemów było słabe napowietrzenie rowów biologicznych. Spółka zakupiła dwa specjalne silniki, które usunęły ten problem. Przebudowano także osadniki końcowe uniemożliwiając wydostanie się z oczyszczalni poprocesowej piany. Wiele zmieniło się także w estetyce oczyszczalni. Chętnym pokazano także pomieszczenia socjalne, sterownię i laboratorium. Dla zwiedzających przygotowano także poczęstunek.
RENATA PAŁUCKA