Shadow

Remont ul. Orzeszkowej rozpoczety


*W zeszłym tygodniu rozpoczął się remont ul. Orzeszkowej. Miasto Gniezno pozyskało na tę inwestycję 1 mln 192 tys. zł wramach programu budowy dróg lokalnych. Całkowity koszt remontu to 4 mln 400 tys. zł i potrwa do końca listopada.*
W środę, 7 czerwca rozpoczęły się prace związane z rozbudową drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej na odcinku 475,69 m, od Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (od końca wcześniej przebudowanej drogi) do ul. Cienistej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Cienistą i Odonica. – Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejącego odcinka drogi, poszerzenie drogi, podwyższenie nośności, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem w szczególności pieszych, poprawa płynności ruchu, stworzenie alternatywnego objazdu, umożliwienie rozwoju komunikacji zbiorowej – poinformował w czwartek, 8 czerwca prezydent T. Budasz. Alicja Orzeł, kierownik Referatu Dróg Gminnych UM dodała, że przebudowywany odcinek ul. E. Orzeszkowej posiadać będzie nawierzchnię o szerokości 7 m i konstrukcji nawierzchni kategorii KR-3, z betonu asfaltowego obramowanej krawężnikiem betonowym drogowym typu lekkiego. Wzdłuż drogi zaplanowano chodniki o szerokości od 2,16 do 5,5 m. W ciągu drogi znajdować się będą: 3 zatoki postojowe do parkowania równoległego o szerokości 2,5 m i 2 zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m. Wykonane zostanie nowe oświetlenie drogowe oraz pasy zieleni. Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci CO, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej. Zakończenie robót planowane jest na koniec listopada 2017 roku. Na czas remontu przewidziany jest objazd ulicami S. Lema i ul. Rzepichy do ul. Dalkoskiej i ul. Cienistej. (bk)