Shadow

Reorganizacja w Urzędzie Miejskim. Brak A. Horoszczak i zespołu ds. sportu

Przeglądając internetowy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie można zauważyć zmiany, które nastąpiły w schemacie organizacyjnym magistratu.
Jak wynika z informacji, które docierają do naszej redakcji, w minionych tygodniach zmieniła się struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Istotnie, po tych sygnałach, zmieniły się dane zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej magistratu. Jak łatwo można zauważyć, zniknął ze schematu organizacyjnego urzędu Zespół ds. Sportu. Dwuosobowa komórka w ratuszu była dotychczas wyjątkiem, który świadczył o specjalnym traktowaniu przez prezydenta Tomasza Budasza kwestii sportu w mieście. Zazwyczaj kulturą fizyczną w urzędach miast podobnej wielkości zajmują się połączone wydziały: edukacji i sportu (Ostrów Wielkopolski); kultury i sportu (Piła, Leszno); kultury i sztuki, sportu i turystyki (Kalisz); sportu i turystyki (Konin) lub oświaty, kultury i sportu (Września). Jaka była przyczyna likwidacji Zespołu? Zapytana o to Rzecznik Prasowa magistratu nie wyjaśniła. – Każdorazowa zmiana w strukturze organizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie jest wyłączoną decyzją Prezydenta Gniezna – informuje. Po zmianach sprawy sportu zostały włączone do Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki, który nosi teraz nazwę powiększoną o człon „i Sportu”. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeden z pracowników rozwiązanego Zespołu ds. Sportu przeszedł już do połączonego wydziału, natomiast drugi przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Wspomniana dwuosobowa struktura miała przygotować Strategię Rozwoju Sportu w Gnieźnie na lata 2020-2023. Poprzedni taki dokument już wygasł, a jego stopień realizacji krytykowali radni zasiadający w Komisji Kultury Fizycznej i Sportu działającej w ramach Rady Miasta Gniezna. Zarzucano, że nie zrealizowano z poprzedniej strategii budowy bieżni lekkoatletycznej, o której powstanie od lat apeluje lokalne środowisko sportowe. Na niedawnym posiedzeniu komisji (koniec lutego), miały być dyskutowane założenia nowej strategii (na lata 2020-2023), jednak oprócz członków Zespołu ds. Sportu nie pojawił się na obradach prezydent miasta. Radni nie kryli rozczarowania, bowiem okazało się, że urzędnicy nie mieli żadnych konkretów do przekazania, mimo tego że minął pierwszy kwartał 2020 roku i dokument już powinien być w znacznym stopniu gotowy. Poświęcone nowej strategii posiedzenie straciło wówczas swój sens.
– Powiem szczerze, dziś moglibyśmy podyskutować. Mało tego, pewne sugestie i wnioski z naszej strony, prosimy, żeby urzędnicy zapisali i przekazali prezydentowi – mówił wówczas poirytowany Stanisław Dolaciński, przewodniczący komisji. Radni jednogłośnie skrytykowali także rozdział publicznych środków, które prezydent przyznał jako dotacje dla klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych. Uznali oni, że przyznanie klubowi Szczypiorniak Gniezno kwoty 2000 złotych na cały sezon ligowy, to „żadne” pieniądze. – Przy skali wsparcia 420 000 zł dla Startu Gniezno, 500 zł dla Szczypiorniaka, co to jest za wydatek? – dziwiła się radna Olga Gandurska. – O tej skali rozmawialiśmy w zeszłym roku też w kontekście „Szczypiorniaka”, bo aż biła w oczy ta kwota. Bo nie tylko my tu dyskutowaliśmy na komisji, ale i też media o tym pisały, że jest duża dysproporcja w środkach dla klubów na ligę – wtrącił wówczas T. Dzionek. – Rok temu i teraz też o tym dyskutujemy i znowu słyszę, że nie ma pieniędzy. Znowu to samo – irytował się radny. Tłumaczenia urzędników zupełnie nie zadowalały radnych.
Wydział bez dyrektora. Rządzi wiceprezydent
Jak zapewnia Joanna Ligierska-Sadło, rzeczniczka magistratu, nowy strategiczny dokument z zakresu rozwoju sportu w mieście powstanie siłą całego połączonego już wydziału, czyli także osobami odpowiedzialnymi za kulturę i promocję. – Pracownicy tego wydziału będą odpowiedzialni za przygotowanie Strategii Rozwoju Sportu w Gnieźnie na latach 2020-2023. Uwzględniając dotychczasową praktykę dokument ten będzie realizowany. W chwili obecnej trwają już prace koncepcyjne nad tym dokumentem – zapewnia. Jakie zatem zadania zostały powierzone członkom zlikwidowanego Zespołu ds. Sportu? – Polityka kadrowa Urzędu Miejskiego jest wyłączoną kompetencją Prezydenta Miasta Gniezna. Zgodnie ze swoimi prerogatywami pan prezydent złożył propozycje objęcia nowych stanowisk wszystkim członkom dotychczasowego Zespołu ds. Sportu. W chwili obecnej od ich decyzji uzależnione jest podjęcie pracy na zaproponowanych stanowiskach – wyjaśnia J. Ligierska-Sadło.
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie nie ma też dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Od marca 2015 roku funkcję tę piastowała Agnieszka Horoszczak, wcześniej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W marcu jej nazwisko zniknęło jednak ze struktury organizacyjnej Urzędu Miasta. Od tego czasu wydział wcześniej przez nią kierowany, nie ma swojego szefa. – Biorąc pod uwagę wciąż trwającą reorganizację struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w chwili obecnej żaden z pracowników nie pełni funkcji dyrektora tego wydziału. Wydział znajduje się pod bezpośrednim zwierzchnictwem drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Gniezna, Michała Powałowskiego – wyjaśnia rzeczniczka magistratu. Jak był powód odwołania dotychczasowej dyrektor ze swojego stanowiska? Oficjalnie ma to pozostać tajemnicą. – Jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany personalne w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, to zgodnie z zapisami kodeksu pracy i realizowaną dotychczas praktyką Prezydent Miasta Gniezna nie udziela żadnych informacji i nie komentuje zmian personalnych – słyszymy w urzędzie. ALEKSANDER KARWOWSKI