Shadow

Rewolucja w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 20 mln złotych na inwestycje

O takim zastrzyku finansowym instytucje kultury zajmujące się ochroną dziedzictwa narodowego mogą tylko pomarzyć. Trzynaście milionów złotych ze środków Unii Europejskiej i wkład własny instytucji, pozwolą z muzeum znajdującego się na wschodnim brzegu jeziora Lednickiego uczynić przodujący ośrodek badawczy w tej części kraju.
O przeznaczeniu środków w trybie pozakonkursowym dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy poinformowali na konferencji prasowej: Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektor muzeum prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa. – Chcielibyśmy nadać tej przestrzeni taki charakter, aby nie można było obok tego miejsca przejechać obojętnie, aby było ono kultowe. Opowiemy w nim całą historię państwowości polskiej, która tutaj ma swój początek – nie kryje zadowolenia kierujący placówką naukowiec. Zabudowania dawnego folwarku będące dziś częścią muzeum zostaną znacznie rozbudowane i zamienić się mają w centrum magazynowo – konserwatorsko – wystawiennicze. Dawna stodoła zostanie przebudowana i rozbudowana, a między nią i sąsiednim budynkiem powstanie łącznik. Przebudowane zostaną także magazyny, bukaciarnia, spichlerz i jałownia, wchodzące w skład kompleksu. Remonty i przebudowy pozwolą na wykorzystanie ich na nowoczesne pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe. Nie zabraknie także biblioteki, archiwum, sal edukacyjnych, małych sal kinowych do projekcji filmów o Ostrowie Lednickim. Inwestycje pozwolą na nowe eksponowanie artefaktów historycznych na wystawie stałej pn. „Tajemnice początków Polski”. Wchodząc do obiektów wystawowych będziemy cofać się w czasie do okresu wczesnych Piastów, których legendarnych protoplastów będzie można lepiej poznać. Nie zabraknie informacji o przeprawach na Ostrów Lednicki, chrzcie Polski czy kulturze pierwszych Piastów. W ramach środków przearanżowany zostanie Wielkopolski Park Etnograficzny, który wzbogaci się o amfiteatr tuż obok wiatraków, czy miasteczko wielkopolskie. Planowany koniec prac modernizacyjnych ma przypadać na kolejną rocznicę chrztu Polski w roku 2020. (oak)