Shadow

Rocznicowa wystawa w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Cztery rocznice przypadające w tym roku zostały upamiętnione na specjalnej wystawie w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zwiedzanie jej, to szansa zobaczenia niezwykłych archiwaliów, na co dzień niedostępnych dla oczu mieszkańców Gniezna i turystów.
W pierwszym dniu uroczystości odpustowych św. Wojciecha, uroczyście zainaugurowano nową wystawę pt. „Wydarzenia z życia kościoła gnieźnieńskiego i miasta Gniezna w perspektywie rocznic”, która przedstawia pamiątki po czterech ważnych dla Gniezna rocznicach przypadających w tym roku. Dwieście lat temu – w maju 1819 roku, stolicę prymasów dotknął pożar, który strawił niemal całe miasto. Decyzja o jego odbudowie spowodowała potrzebę wytyczenia jego kształtów wnowoczesnej wówczas formie. Sto lat temu – w sierpniu 1919 roku, odbył się w Gnieźnie zjazd biskupów polskich. Pomimo że biskupi wcześniej spotykali się w wolnej już Warszawie, to w Gnieźnie zjazd odbył się w składzie pełnym, obejmującym tereny całej Polski z obszaru wszystkich trzech zaborów. Siedemdziesiąt lat temu – w lutym 1949 roku, odbył się ingres abp. Stefana Wyszyńskiego, dotychczasowego biskupa lubelskiego do katedry gnieźnieńskiej, a czterdzieści lat temu – w czerwcu 1979 roku, z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha przybył papież Jan Paweł II. Te wydarzenia zostały upamiętnione w muzeum.
Ks. kan. dr Jarosław Bogacz, dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zwraca specjalną uwagę na kilka pamiątek, które szczególnie warto na wystawie zobaczyć. – Cenne są rzeczy, które mają bezpośrednio związek z wizytą Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. One co prawda były już tutaj wystawiane kilka razy i mogą już nie robić takiego wrażenia, ale ważne są artefakty, które zebraliśmy z pierwszej konferencji Episkopatu Polski, czyli Zjazdu Biskupów. Jest to m.in. lista obecności, program, protokół i zdjęcia całej grupy biskupów, a takie zdjęcia zachowały się tylko dwa. To rzeczy unikatowe – podkreśla.
Prymas Polski, abp. Wojciech Polak, zwraca uwagę na rękopisy abp Stefana Wyszyńskiego. – Pisał je od pierwszego dnia swojego biskupstwa na stolicy gnieźnieńskiej i warszawskiej, aż do ostatnich dni. Ostatnie zapiski są z 12 maja 1981 roku. Nie mamy zapisków, jak Prymas przeżywał zamach na św. Jana Pawła II. One są bardzo ważną historyczną pamiątką po Prymasie Wyszyńskim, tym bardziej, że to spojrzenia świadka na ważne wydarzenia, które miały miejsce na przełomie wieku – dopowiada. Specjalne miejsce na wystawie mają pamiątki z Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Gnieźnie, które przedstawiają szkice i plany miasta z okresu wielkiego pożaru w 1819 roku oraz lat tuż po nim, kiedy miasto się odbudowywało. ALEKSANDER KARWOWSKI