Shadow

Rodzice wywalczyli klasę IV w Modliszewku

{CAPTION}
Rada Gminy Gniezno pod koniec stycznia jednogłośnie przyjęła projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Praktycznie wszystkie szkoły podstawowe w gminie otrzymały strukturę organizacyjną ośmioklasową, oprócz szkoły w Modliszewku, która miała stać się placówką uczącą dzieci w klasach I-III, a obecnie jest to szkoła I-VI.
**
Na reakcję rodziców w tej sprawie nie trzeba było długo czekać. Przybyli oni na sesję z wnioskiem i petycją podpisaną przez 500 osób, aby szkoła w Modliszewku dla dobra ich dzieci mogła funkcjonować jako I-IV, a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały jako I-III. W petycji rodzice zaapelowali do samorządowców o rozwagę w podejmowaniu decyzji i poprosili o przegłosowanie szkoły I-IV. „Planowane jest obniżenie poziomu edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Modliszewku. Podstawowym powodem jest jej „słaby wynik ekonomiczny”, co oznacza, że nie opłaca się gminie dalsze utrzymywanie naszej szkoły na dotychczasowym poziomie Nie mamy nic przeciwko oszczędzaniu i rozsądnemu gospodarowaniu zasobami gminy. Jednak budynek, w którym mieści się szkoła jest w dobrym stanie, posiada piękne sale lekcyjne, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne. Dzieci z naszej szkoły brały udział w projektach krajowych, unijnych i międzynarodowych. To właśnie w tej szkole dzięki panującej w niej atmosferze, jej uczniowie od 185 lat rozwijają swoje zainteresowania i pasje, a my rodzice bez wahania powierzamy jej swoje dzieci” – przeczytała m.in. w petycji od rodziców dyrektor szkoły Aneta Mizerka. Całej sprawy zapewne by nie było, a rodzice by nie musieli przychodzić na obrady, gdyby nie drobne nieporozumienie między radnymi, a urzędnikami. W pierwotnym projekcie uchwały urzędnicy zapisali, że szkoła w Modliszewku będzie miała klasy I-IV, jednak podczas posiedzenie komisji oświaty sekretarz Anna Pacholczyk poinformowała radnych, że wkradł się błąd i trzeba zapisać, że w szkole będą klasy I-III, bo taka decyzja zapadła na spotkaniu z dyrektorami szkół. Dlatego rodzice od razu zareagowali na zmianę w obawie o dobro i bezpieczeństwo swoich pociech, bo uważają, że dzieci powinny jak najdłużej chodzić do szkoły w miejscowości, w której mieszkają. Od klasy V-VIII będą już uczęszczały do szkoły w Zdziechowie, oddalonej o 4 kilometry. Dowóz zapewnia gmina. Niektórzy radni próbowali przekonać rodziców, a w szczególności radna Wioletta Nawrocka i Agata Górna, że pozostawienie dzieci w klasie IV w szkole w Modliszewku może okazać się nie takie korzystne dla nich. Argumentowały to tym, że w szkole w Zdziechowie dzieci będą ze sobą chodzić już do klasy IV do VIII, a ich pociechy dołączą w klasie V i wówczas może się okazać, że nie odnajdą się w nowej grupie rówieśniczej, albo ta grupa ich nie zaakceptuje. Co innego jest, kiedy zaczyna się klasę od początku ze wszystkimi rówieśnikami. Jednak rodzice nie dali się przekonać i prosili radnych o przychylenie się do ich prośby, aby w Modliszewku pozostawić szkołę o klasach I-IV. Rodzice mieli także poparcie u większości, radnych ponieważ wiceprzewodniczący Piotr Sobański jest radnym z tego terenu, a w radzie większość ma ugrupowanie PSL, z którego wywodzi się radny. Dlatego radny Łukasz Ciesielski z PSL złożył wniosek, aby zapisać w uchwale, że szkoła w Modliszewku będzie miała klasy I-IV i większością głosów, przy 12 za i 3 wstrzymujących się wniosek został zaakceptowany. Obecnie w szkole uczy się w sześciu klasach 43 uczniów; jest to mała, kameralna placówka. W tym roku szkolnym w klasie I nie ma dzieci, w klasie II jest 9, w kl. III – 14, w kl. IV- 5, w kl. V -9 i w kl. VI- 6. Utworzenie szkoły o klasach I-III wynikło głównie ze względu na brak dzieci. Ze względu na to, że w tym roku do pierwszej klasy nie poszło żadne dziecko wprowadzono w tej placówce dwa oddziały przedszkole dla 3-4-latków i 5-6-latków, które to dzieci mogą zasilić tę szkołę w przyszłości. Urzędnicy zapewnili także rodziców, że utworzenie szkoły o klasach I-III nie miało na celu wprowadzenia oszczędności. Pozostałe szkoły w gminie, czyli szkoła w Goślinowie, Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych i Zdziechowie będą od 1 września 2017 roku szkołami o klasach I-VIII. (bk)**