Shadow

Rodzice znowu walczą o budowę przedszkola w Jankowie Dolnym

Jankowo Dolne to wieś w gminie Gniezno. Już od 2016 roku rodzice walczą o rozbudowę szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne. W zeszłym roku został przygotowany projekt budowy przedszkola, a w budżecie gminy zapisano milion złotych na ten rok, żeby ruszyć z budową. Kolejne dwa miliony złotych na tę inwestycję zostały zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata. Jednak na wniosek wójt Marii Suplickiej radni przegłosowali zmiany budżetowe i przeznaczyli 400 tys. zł na wyposażenie nowej szkoły podstawowej w Zdziechowie i 600 tys. zł na inne cele oświatowe, czyli na opłatę za pobyt dzieci z gminy w przedszkolach Miasta Gniezna. Patryk Zych, przewodniczący Rady Rodziców z delegacją rodziców przybył protestować na obrady 26 września przeciwko takim niekorzystnym dla ich dzieci działaniom zarówno przez wójt, jak i radnych. Wójt M. Suplicka natomiast informuje, że gmina jest zadłużona na poziomie 28 mln zł, a od przyszłego roku trzeba spłacać dług. Jednak wierzy, że budowa przedszkola w Jankowie Dolnym rozpocznie się w przyszłym roku.
**Kilkuosobowa delegacja rodziców, na czele z przewodniczącym Rady Rodziców szkoły w Jankowie Dolnym Patrykiem Zychem postanowiła po raz kolejny już zaapelować do wójta i radnych o pilną potrzebę budowy przedszkola w tej miejscowości. Jak przypominają projekt już jest, pieniądze częściowo zostały zapisane na ten cel w tegorocznym budżecie, a teraz okazuje się, że budowa nie ruszy. Zwracają także uwagę, że nowy budynek przedszkola odciążyłby przeładowaną szkołę podstawową, która budowana była na setkę uczniów, a dziś uczy się w niej trzysta dzieci. W szkole zostały przygotowane dwa oddziały przedszkole dla 50 dzieci, ale znajdują się w pomieszczeniach przy hali sportowej. W nowo wybudowanym budynku, w którym przewidziano miejsce dla 200 dzieci znalazłyby się zarówno oddziały przedszkolne jak i dla dzieci z klas I-III. Koszt inwestycji według władz gminy to 6,5 mln złotych i w tej chwili gminy na to nie stać. Wójt M. Suplicka rozważała także modułową budowę przedszkola, ale na to rozwiązanie nie zgadzają się rodzice, którzy chcą inwestycji murowanej, która będzie służyła dzieciom przez wiele lat.
– Oburzenie rodziców w związku z brakiem możliwości rozbudowy placówki oświatowej jest bardzo duże. Pierwszy wniosek o rozbudowę obiektu przedszkolno-szkolnego składaliśmy już w maju 2016 roku i zebraliśmy pod nim 500 podpisów. Od 2016 roku sporo rzeczy udało się osiągnąć, czyli została przyłączona ziemia, która potrzebna jest pod tę inwestycję, uzyskaliśmy pozwolenia na budowę, został przygotowany projekt, który kosztował gminę 60 tysięcy złotych i zostało zabezpieczone 3 mln zł, na ten rok milion i dwa miliony na kolejne lata. A teraz ten milion złotych został przeznaczony na inne cele oświatowe. Ja panią wójt na spotkaniu przedwyborczym zapytałem, co będzie dalej z naszą placówką i czy rozważa pani jej rozbudowę jak zostanie wójtem i wówczas odpowiedziała pani, że zostanie ta inwestycja zrealizowana. To była pani obietnica wyborcza. To co się stało w ostatnim czasie zmusiło nas do tego, żeby tu przyjść i wyrazić swoje stanowisko i niepokój – przypomniał przewodniczący P. Zych oraz pytał dalej, co dalej z ich inwestycją, bo stanęła pod znakiem zapytania.
Wójt M. Suplicka odpowiedziała, że z Urzędu Gminy nigdy nie wyszła informacja, że gmina odstępuje od realizacji tej inwestycji. – Rozumiem państwa zaniepokojenie, ponieważ środki, które były zaplanowane na ten rok do rozpoczęcia tej inwestycji korektą budżetu zostały przesunięte na inne zadania. Ale z Urzędu Gminy Gniezno nigdy nie wyszła informacja, że gmina odstępuje od realizacji tej inwestycji. Jeśli chodzi natomiast o budownictwo modułowe, to istotnie na jednym ze spotkań z przedstawicielami rodziców i dyrektorem szkoły rozmawialiśmy o tej możliwości, ale tylko jako jednym ze sposobów realizacji tej inwestycji. Natomiast nigdzie nie było w sposób zdecydowany mówione, że jest to jedyny sposób realizacji. Gmina Gniezno będzie realizować inwestycję budowy przedszkola w Jankowie Dolnym, a o sposobie realizacji będziemy jeszcze rozmawiać. W budżecie gminy na realizację całej inwestycji zostały zabezpieczone środki w kwocie około 3 mln zł. Istniejąca dokumentacja kosztorysowa wskazuje wartość wykonania tej inwestycji w wysokości 6,5 mln zł. To oznacza, że w budżecie mieliśmy zabezpieczoną niecałą połowę środków na realizację inwestycji. Przystępując do rozpoczęcia inwestycji musimy mieć wiedzę i plany w jaki sposób tę inwestycję w całości sfinansujemy. Aby uspokoić też państwa chcę powiedzieć, że inwestycję chcemy przygotować w sposób racjonalny i zgodnie z rozsądkiem. Dlatego ze względu na brak środków finansowych nie rozpoczęliśmy tego zadania. A ponadto mamy do dokończenia dwa zadania: w Zdziechowie pierwsze, które zakończyliśmy – budynek szkoły podstawowej, a drugie – zakończenie w przyszłym roku budynku głównego w tym kompleksie oświatowym i ten budynek będzie kosztował około 10 mln zł. A ponadto od przyszłego roku zaczynamy spłacać zadłużenie gminy, które wynosi 28 mln zł. I tylko sytuacja finansowa nie pozwoliła na to, żeby w tym roku rozpocząć tę inwestycję – wyjaśniła wójt M. Suplicka.
Konkretnie pani wójt nie podała zainteresowanym terminu, kiedy może rozpocząć się budowa tego przedszkola, ale jak powiedziała wierzy, że rozpocznie się w przyszłym roku. BEATA KRZYŚKA
**
**