Shadow

Rok 2017 w miejskiej promocji i kulturze pod znakiem Traktu Królewskiego

{CAPTION}
Koniec roku to zwyczajowy czas przygotowywania budżetu miasta na funkcjonowanie w kolejnym roku. W sferze kultury i promocji przygotowano więcej pieniędzy, jednak najbliższe dwa lata w Gnieźnie będą stać pod szyldem „Trakt Królewski”, czyli budowie nowego szlaku turystycznego, który ma za zadanie zachęcić turystów do głębszego poznawania miasta.
Z miejskimi radnymi zasiadającymi w Komisji Promocji, Kultury i Turystyki spotkali się przedstawiciele Urzędu Miejskiego, z miejską skarbnik Ewą Gawrych na czele. Celem spotkania, było zaznajomienie rajców z planami budżetowymi w zakresie działania komisji w roku przyszłym. – Dochodów z promocji nie mamy – zaczęła skarbnik miasta. – Wydatki na kulturę i promocję szacujemy na 1 757 000 złotych. Z tej sumy kwota 1 015 000 złotych jest kwota znaczoną. Po stronie dochodowej planujemy otrzymać 960 500 złotych dotacji na realizację zadania wpisanego do Wieloletniej Prognozy Finansowej „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”. W ramach tego projektu na terenie miasta będzie realizowany tzw. „Trakt Królewski”. Ten projekt będzie realizowany przez kilka lat. Większość wydatków będzie realizowana jednak w roku 2017 i 2018 – poinformowała radnych Ewa Gawrych.
Na organizację znanych nam festiwali, tj. Królewskiego Festiwalu Artystycznego, Festiwalu Literackiego „Preteksty”, Festiwalu Filmowego „Offeliada”, inicjatywę Miasto Trzech Kultur, dodruk monografii miasta „Gniezno-Pierwsza Stolica Polski”, wydawanie Informatora Miejskiego przeznaczone zostanie 635 000 złotych. W drodze konkursów organizacje ubiegające się o środki z zakresu turystyki będą miały szansę otrzymać 60 000 złotych. Po 1 550 000 złotych dotacji otrzymają Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna oraz Miejski Ośrodek Kultury. – Te kwoty uwzględniają w swoim zakresie planowane w przyszłym roku podwyżki płac dla pracowników wszystkich jednostek budżetowych o 5 % – dodaje skarbnik. W ramach inwestycji zakupione zostaną także regały oraz wyremontowany zostanie budynek biblioteki przy ul. Staszica; 160 000 złotych zostanie przekazane kościołowi oo. Franciszkanów jako wkład do pozyskanych przez kościół środków unijnych na renowację zabytkowego obiektu.
– Trwa ocena merytoryczna naszego projektu. Jest to część większego, który koordynuje Wielkopolska Organizacja Turystyczna – mówi Piotr Wiśniewski z Urzędu Miejskiego. Sam projekt Traktu Królewskiego od pierwotnych założeń z roku 2015 nieco się rozszerzył. Początkowano w ramach inwestycji miały powstać elementy małej infrastruktury w różnych częściach miasta, takie jak figury koronowanych w mieście królów, czy królików symbolizujących nagrody kulturalne miasta. – Kiedy projekt otrzymał wstępną zgodę na dofinansowanie, pojawiła się idea, aby przy okazji instalacji rzeźb również zagospodarować teren dookoła. Przykładowo skarpa na południowym brzegu jeziora Jelonek, gdzie pojawi się rzeźba Lecha, nie będzie specjalnie wzbogacona samą figura. Dlatego rozpoczęliśmy prace projektowe, żeby dookoła rzeźb zagospodarować te tereny – wyjaśnia P. Wiśniewski.
W ramach Traktu Królewskiego mają powstać 32 punkty w mieście, w których oprócz samych rzeźb zostanie zrewitalizowane ich otoczenie. Przykładowo skwer obok ronda „Chrztu Polski” przy ul. Grzybowo zostanie przebudowany, by planowana w tym miejscu rzeźba z brązu Bolesława Śmiałego miała bardziej okazałe otoczenie. Podobne przebudowy dotyczą m.in. grot w Parku Miejskim, skrzyżowania ul. Łubieńskiego i Dąbrówki (powstanie skwer), skwer przy pomniku św. Wojciecha (powstanie infokiosk). Rzeźby w ramach projektu to nie wszystko. Miasto okraszą także tablice informacyjne oraz cztery makiety z brązu przedstawiające rozwój przestrzenny miasta. Turyści będą mogli zobaczyć wygląd osad Grzybowo, Wójtostwo, Miasto Lokacyjne (okolice dzisiejszego rynku), Góra Lecha. Powstaną także figury przedstawiające legendy. Całość programu zepnie aplikacja mobilna na telefony komórkowe, za pomocą której turysta będzie mógł podążać szlakiem figur i rzeźb i odkrywać krok po kroku historię miasta.
Koszt powstania Traktu Królewskiego wynosi 479 000 złotych. Koniec jego powstawania przewidywany jest na rok 2018.
ALEKSANDER KARWOWSKI
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**