Shadow

Rok 2018 – Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Uchwała w tej sprawie została podjęta 12 października i została przez posłów przyjęta przez aklamację.
Jak informuje poseł Paweł Arndt (Platforma Obywatelska), to właśnie do biura poselskiego gnieźnieńskiego parlamentarzysty zaczęły napływać sygnały o konieczności uczczenia setnejrocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. – W tej sprawie wpływało do nas mnóstwo wniosków z różnych samorządów i to było inspiracją do tego, żeby wystąpić o to właśnie, aby Sejm uczcił stulecie powstania wielkopolskiego – relacjonuje poseł Paweł Arndt. Projekt uchwały został napisany w biurze gnieźnieńskiego parlamentarzysty, jego głównymi autorami byli Bartosz Kanik i Łukasz Kaszyński. W treści przygotowanej uchwały wnioskodawcy m.in. podkreślili, iż „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 stało się wspaniałym ukoronowaniem „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” – wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli, którym nieodłącznie towarzyszyło pragnienie połączenia się na powrót z umiłowaną Rzeczpospolitą”.
Po zaakceptowaniu treści przygotowanego projektu przez klub Platformy Obywatelskiej, dokument trafił do Sejmu i finalnie został przyjęty. – To jest ważne. Przede wszystkim jest to uhonorowanie samych powstańców. Myślę też, że dzięki temu wzrośnie również świadomość Polaków; my, Wielkopolanie, czcimy to powstanie regularnie, pamiętamy o powstańcach i pamiętamy o powstaniu, natomiast generalnie w Polsce o tym się mało wie, mało się pamięta i myślę, że ta uchwała Sejmu w jakiejś mierze przynajmniej części Polaków to powstanie przybliży. Myślę, że to ma duże znaczenie – stwierdza gnieźnieński parlamentarzysta, ponadto dodaje również, że w ślad za uchwałą Sejmu mogą pójść szanse dla samorządów na pozyskanie pewnych środków finansowych na przygotowanie obchodów setnej rocznicy powstania wielkopolskiego. O jakich środkach mowa? To będzie wiadomo dopiero w momencie, gdy uchwalony zostanie budżet centralny na 2018 rok. (ks)