Shadow

Rok jubileuszy

W środę, 31 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego, który będzie odpowiedzialny za organizację trzech ważnych rocznic przypadających w tym roku: setną rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego, odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 655. rocznicę uzyskania przez Witkowo praw miejskich. Zadaniem zespołu powołanego przez Mariana Gadzińskiego, burmistrza Gminy i Miasta Witkowo jest przygotowanie i koordynacja wydarzeń przewidzianych w kalendarzu imprez gminnych na ten rok.
Burmistrz podkreślił, że jest to niezwykły rok rocznic i jubileuszy także dla gminy Witkowo. Zaplanowane jest już z tej okazji kilkanaście spotkań patriotycznych, konkursy fotograficzne, literackie oraz plastyczne, imprezy turystyczne i wieczornice organizowane przez PTTK i uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Witkowie, wycieczki oraz cykl spotkań okolicznościowych przygotowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie noszący imię patrona Powstańców Wielkopolskich. Spotkanie polegało na tzw. „burzy mózgów”, konsultowano pierwsze decyzje i przedsięwzięcia, w które na szczeblu powiatu gnieźnieńskiego włączyć ma się także gmina Witkowo. Podjęto również temat imprez organizowanych przez różnego rodzaju placówki i organizacje pozarządowe na terenie gminy Witkowo. Kolejne spotkanie przewidziane jest pod koniec lutego. W skład komitetu weszli: *Wiesława Gąsiorowska,**d*yrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, *Anna Malendowicz-Koteras, **d*yrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, *Bernadetta Nowak, d*yrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, *Urszula Potaś, d*yrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie,***Ewa Skrzypska, d*yrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, *Danuta Stefańska, p*rezes Klubu PTTK w Witkowie, *Hanna**Szeszycka,**r*egionalistka, *Wanda Rachut,**p*rezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Witkowie, *ks. Stanisław Goc, p*roboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie, *Robert Induła,**r*egionalista, *Piotr Jóźwik, p*rzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, *Adam Kowalski,**r*egionalista, radny Rady Miejskiej, *Marian Łukowski*, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie i zarazem prezes Oddziału Miejsko-Gminnego /OSP w Witkowie, /*Bogusław Mołodecki, **h*etman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, *Stanisław Rajkowski, d*yrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, *Mariusz Zborowski, k*ustosz Sali Historii oraz *Wojciech Ziółkiewicz, h*istoryk i regionalista. EWA SOCHA
**