Rok Księdza Onufrego Kopczyńskiego podsumowany

W środę, 31 stycznia odbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Radni zajęli się pakietem sprawozdań, w tym m.in. sprawozdaniem z realizacji działań w ramach obchodów Roku Księdza Onufrego Kopczyńskiego, który mieszkańcy gminy Czerniejewo świętowali w roku minionym; tego dnia podjęto także kilka uchwał, w tym m.in. organizujących pracę samorządu w roku bieżącym.
Styczniową sesję rozpoczęto zwyczajowo od sprawozdania przewodniczącego rady i burmistrza z działań, podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Radni wysłuchali też krótkich sprawozdań z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie za 2017 rok, a także z działalności rady i jej komisji w II półroczu 2017 roku. W części „sprawozdawczej” Lilianna Doradzała – Kowalewska, dyrektor Biblioteki Publicznej przekazała także informację, będącą swoistym podsumowaniem działań podejmowanych w roku minionym w ramach obchodzonego w gminie Roku Księdza Onufrego Kopczyńskiego. Przypomnijmy, decyzją Rady Miasta i Gminy Czerniejewo (z 30 sierpnia 2016 r.) rok 2017 został ogłoszony rokiem Księdza Onufrego Kopczyńskiego, urodzonego w Czerniejewie twórcy pierwszej gramatyki j. polskiego. W związku z tym na terenie całej gminy w 2017 roku organizowane były różnorodne działania, upamiętniające postać prekursora badań nad polską gramatyką, w tym m.in. konkursy, spotkania, wycieczki, warsztaty i wykłady. W ramach Roku Księdza Onufrego Kopczyńskiego odbyły się m.in. uroczysta promocja książki zawierającej wspomnienia byłych i obecnych mieszkańców gminy Czerniejewo, zatytułowanej „Życie przemija, pamięć pozostaje”, pod redakcją Szczepana Kropaczewskiego (23 lutego), uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo upamiętniająca200. rocznicę śmierci Onufrego Kopczyńskiego (28 lutego), rajd zorganizowany przez Automobilklub Wielkopolski we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Czerniejewo, Radą Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, oddział Gniezno, Pałacem w Czerniejewie i Zespołem Szkół Publicznych w Żydowie na trasie: Czerniejewo – Kórnik – Środa – Żydowo (18 marca), czy dyktando „Mistrz Ortografii gminy Czerniejewo” (23 maja). Co ważne, w organizację Roku Księdza Onufrego Kopczyńskiego włączyły się wszystkie organizacje, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i placówki oświatowe z terenu całej gminy. Za tę organizację i zaangażowanie wszystkim podczas styczniowej sesji dziękował Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. – Myślę, że godnie uczciliśmy naszego patrona – podsumował.
Po wysłuchaniu sprawozdań czerniejewscy rajcy zajęli się pakietem uchwał „roboczych” i jednogłośnie przyjęli uchwały: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2018 rok, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Czerniejewie w rejonie ulic Poznańskiej i Gospodarczej, w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo, w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czerniejewo i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów, a także w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Również jednogłośnie radni podjęli decyzję o powołaniu doraźnej Komisji Statutowej, której zadaniem będzie weryfikacja pod względem merytorycznym, prawnym i organizacyjnym zmian do Statutu Gminy Czerniejewo (skład komisji utworzyli: Jan Kulpiński – przewodniczący, Elżbieta Gronowska – Wegner, Anna Sanok, Leszek Lisiecki i Paweł Głowacki). W części poświęconej na interpelacje i zapytania, głos zabrał m.in. radny Leszek Lisiecki, który zaproponował, aby w pobliżu jednego z przystanków w miejscowości Żydowo umieścić oznaczenie, które zapobiegałoby notorycznemu parkowaniu samochodów w tym miejscu, natomiast radny Jarosław Trafny zwrócił się do władz gminy z ponownym wnioskiem o wycięcie krzaków przy drodze powiatowej między Nidomiem a Goraninem. Sesję zwieńczono podsumowaniem przebiegu tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Czerniejewo.
KINGA STRZELEC