Shadow

Rok Księdza Onufrego Kopczyńskiego


Rada Miasta i Gminy Czerniejewo ustanowiła rok 2017 Rokiem Księdza Onufrego Kopczyńskiego. W związku z tym już wkrótce na terenie całej gminy odbywać się będą liczne wydarzenia – m.in. konkursy, przedstawienia, wycieczki, happeningi oraz warsztaty – poświęcone urodzonemu w Czerniejewie badaczowi mowy ojczystej i – oczywiście – gramatyce języka polskiego. Ksiądz Onufry Kopczyński urodził się 30 listopada 1735 roku w Czerniejewie; był członkiem Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów), duszpasterzem w powstaniu kościuszkowskim, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i współpracownikiem Komisji Edukacji Narodowej, ale nade wszystko był prekursorem badań polskiej gramatyki, twórcą m.in. pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego („Gramatyki języka polskiego i łacińskiego dla szkół narodowych w trzech częściach”). * Z inicjatywą upamiętnienia tej znamienitej postaci wystąpił Krystian Cieśliński, mieszkaniec Czerniejewa, a przedstawiciele samorządowych władz propozycję tę przyjęli bez wahania, tym bardziej, że w 2016 roku przypada 200. rocznica wręczenia ks. Onufremu Kopczyńskiemu Medalu „Za gramatykę polskiego języka”, natomiast w lutym 2017 roku przypada 200. rocznica jego śmierci. (…)