Shadow

Rok pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

W czwartek, 1 lutego w świetlicy w Zdziechowie radni Gminy Gniezno jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Gniezno roku 2018 „Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”. Jednym z założeń przyjętych przez gminę jest odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej na Skwerze Powstańców Wielkopolskich w Zdziechowie, które ma zostać przywrócone do wersji pierwotnej z 1925 roku.
Przybyłych na uroczystą sesję gości m.in. parlamentarzystów, władze powiatowe i gminne, radnych, sołtysów, dyrektorów przedszkoli i szkół gminnych oraz przedstawiciela władz kościelnych powitał przewodniczący rady Piotr Łykowski, który zaznaczył, że mając w pamięci bohaterski zryw Wielkopolan, którzy w grudniu 1918 roku stanęli do walki o niepodległość, Rada Gminy Gniezno ustanawia rok 2018 „Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” w Gminie Gniezno. Uzasadnienie do uchwały przeczytał wiceprzewodniczący Piotr Sobański, który m.in. poinformował, że w roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. „Rok 1918 na trwałe zapisał się w świadomości mieszkańców Gminy Gniezno. Jest ważnym świadectwem zrywu niepodległościowego mieszkańców gminy i ziemi gnieźnieńskiej, deklarującym wolę przynależności naszych ziem do odzyskującego niepodległość państwa polskiego. Mieszkańcy Gminy Gniezno, ziemi gnieźnieńskiej i całego naszego regionu sięgnęli po broń i postanowili walczyć z zaborcą o wolność. W potyczce pod Zdziechową, dowodzeni przez ks. Mateusza Zabłockiego, Wojciecha Jedlinę Jacobsona i Ignacego Skweresa prości żołnierze byli gotowi oddać swoje zdrowie i życie dla sprawy polskiej. W Zdziechowie w pobliżu bramy atakowanego pałacu poległ Wincenty Dondajewski, powstaniec z oddziału wrzesińskiego. Będąc mieszkańcami Gminy Gniezno doceniamy ten zbrojny czyn i zwycięską bitwę pod Zdziechową, która dała impuls do wyzwalania sąsiednich rejonów na Pałukach i Kujawach. Doceniamy ogrom wyrzeczeń poniesionych przez powstańców i ich rodziny. Jesteśmy wdzięczni za poświęcenie i trud, który od 100 lat kształtuje patriotyczne postawy kolejnych pokoleń Polaków. W setną rocznicę powstania wielkopolskiego, potyczki pod Zdziechową oraz odzyskania niepodległości przez Polskę, deklarujemy nasze głębokie przywiązanie do zasad patriotycznych i obywatelskich tak bliskich naszym przodkom. Nadchodzące dwanaście miesięcy w naszej gminie ogłaszamy „Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” – napisano w uzasadnieniu. Ponadto na uroczystej sesji z programem słowno-muzycznym wystąpili uczniowie ze szkoły w Zdziechowie, a z prelekcją na temat historii powstania wielkopolskiego profesor Janusz Karwat. Oprócz uroczystej sesji, która zainaugurowała obchody rocznicowe w Gminie Gniezno, przez cały 2018 rok będą odbywały się różnego rodzaju inicjatywy m. in. 30 grudnia odbędzie się uroczysta msza św. w intencji powstańców walczących o odzyskanie niepodległości w potyczce pod Zdziechową, ma zostać odnowione Miejsce Pamięci Narodowej na Skwerze Powstańców Wielkopolskich w Zdziechowie, zostaną przygotowane i wydane gminne wydawnictwa okolicznościowe (publikacje popularnonaukowe i kalendarze), zostaną zamieszczone okolicznościowe bilbordy przy wjazdach do miejscowości, będą organizowane wystawy historyczne i popularno-naukowe, zostaną organizowane przez organizacje pozarządowe spotkania, wystawy, konkursy, turnieje, zloty i rajdy, cykl imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej orazokolicznościowe imprezy sportowe i turystyczne. (bk)