Shadow

Rok pandemii COVID-19. Wahania ilości osób bezrobotnych. Od dwóch miesięcy rośnie ich liczba

Piętnaście tys. nowych bezrobotnych przybyło w Wielkopolsce w ciągu ostatniego pandemicznego roku. To wzrost jaki nie był notowany od lat. W powiecie gnieźnieńskim w lutym rejestrowanych bezrobotnych było 2284. Przez miesiąc przybyło tu 45 nowych osób bez pracy.
W marcu minął rok od kiedy Polska mierzy się z pandemią koronawirusa. Reperkusje dla gospodarki są znaczne, choć uruchomienie środków z rządowych tarcz antykryzysowych pozwoliło uchronić wiele firm przed całkowitym upadkiem. W całym województwie w ciągu tego pandemicznego roku przybyło aż 15 tys. nowych bezrobotnych. To skala wcześniej nie odnotowywana. Także powiat gnieźnieński odczuwa negatywne skutki lockdownów i ograniczeń w działalności gospodarczej. Jeszcze w styczniu 2020 roku, zanim odkryto w województwie i powiecie pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było 2037 osób. W maju było to już 2365 osób, co oznacza, że w ciągu czterech miesięcy z pracą pożegnało się 328 osób. Kolejne miesiące oznaczały pewne ustabilizowanie sytuacji, a nawet dość mocny spadek do poziomu sprzed pandemii. W grudniu 2020 roku bezrobotnych było 2059 osób. Jednak początek roku to znowu dość mocne odbicie bezrobocia w górę. Styczeń – 2239, a w lutym – 2284 osób bezrobotnych. To znowu przyrost w ciągu dwóch miesięcy o 225 osób. W styczniu bezrobocie w powiecie wynosiło 4,4%, w województwie 3,9%, a w kraju 6,5%. Obecnie bezrobocie najbardziej uderza w osoby w przedziale wieku 35-44 lata. To 683 osoby. Najwięcej wśród bezrobotnych jest osób z wykształceniem zawodowym (831) i gimnazjalnym lub niższym (673). Duża jest też ilość osób bez pracy z wykształceniem wyższym (329).
Najgorsza sytuacja z powodu braku pracy jest w regionie Konina, gdzie w związku z powolnym kończeniem wydobycia węgla brunatnego, część osób pracująca w tym sektorze gospodarki traci źródło zarobkowania. Załamanie jest też odnotowywane w Lesznie i okolicy. (ak)