Shadow

Rok pełen inwestycji

Podczas połączonych obrad dwóch Komisji: Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie radni wysłuchali Justyny Dzionek-Przybyszewskiej, kierownika referatu inwestycji w urzędzie gminy i miasta Witkowo. Pani kierownik poinformowała o inwestycjach zakończonych i realizowanych na terenie gminy i miasta w tym roku budżetowym.
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi przepompowniami w Ruchocinku wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych. Realizuje pierwszy etap zadania,w ramach którego budowana jest sieć kanalizacji w Dębinie i Ruchocinku.Całkowity koszt inwestycji to 1 434 375 złotych brutto, a zakończenie zadania zaplanowano pod koniec września tego roku. Wykonano też chodniki w Mielżynie i na ulicy Jasnej w Witkowie. Obecnie realizowany jest kolejny odcinek chodnika w Dębinie. Łączny koszt tej inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Przebudowano także ulicę Osiedlową za 255 tysięcy złotych, zrekultywowano drogi w Wiekowie, Chłądowie, Małachowie Kępym i Witkówku za 653 496 złotych. Zaplanowana ścieżka rowerowa z poszerzeniem chodnika z Witkowa do Kołaczkowa musi trochę poczekać ze względu na brak dofinansowania, na które liczyła Gmina Witkowo. W tym zakresie gmina rozpocznie pierwszy etap inwestycji z własnych środków.Natomiast dobiegają końca prace przy budowie ścieżki rowerowej od Chłądowa do Skorzęcina.Na ten cel przeznaczono 3 781 059 złotych,z czego 1 684 227 złotych jest z budżetu gminy, pozostałą kwotę dołożył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rozbudowano budynek gminny przy świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie o kotłownię gazową. Instalację gazową wykonano także w budynku gminnym przy ulicy Sportowej. W ubiegłym tygodniu zamontowano urządzenia zabawowe przy szkole w Mielżynie, aprzy ulicy Sportowej w Witkowie i Gorzykowie zostanie zamontowana siłownia plenerowa. Ponadto realizowany jest projekt budowy osiedlowego centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w ramach utworzonego, pierwszego, budżetu obywatelskiego. Jest to boisko sportowe przy ulicy Jesionowej i Brzozowej w Witkowie.Renowacji doczekał się także plac zabaw przy ulicy Mickiewicza w Witkowie oraz pomnik Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. To tylko niektóre zadania inwestycyjne, które zostały bądź będą wykonane w tym roku budżetowym. EWA SOCHA