Shadow

Rondo niepotrzebne, wystarczy jeździć zgodnie z przepisami

Takiego przynajmniej zdania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co do pomysłu wybudowania ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 z aleją Niepodległości w Trzemesznie.
Trzemeszeńscy radni pod koniec marca wystosowali apel do premiera i Ministerstwa Infrastruktury o poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15, która przebiega przez Trzemeszno. W swoim piśmie wnioskowali o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Wydartowa i do Wymysłowa, a także budowę ronda na skrzyżowaniu z Aleją Niepodległości. W uzasadnieniu wskazano, że droga krajowa nr 15 należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych dróg w Wielkopolsce. Do wielu zdarzeń drogowych dochodzi właśnie na odcinku gminy Trzemeszno. W apelu wskazano, że każdy kolejny rok doprowadza do tragedii, dlatego inwestycję należy wykonać w możliwie najszybszym czasie. W 2020 roku na tej drodze doszło do 32 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 7 osób, a 29 zostało rannych. „Ruch na drodze jest tak duży, że pieszy czy rowerzysta nie może tam się czuć bezpiecznie. Niniejszy apel ma więc na celu uświadomienie najwyższym władzom wagi problemu braku bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15, jak również stać się głosem społeczności lokalnej” – napisano m.in. w apelu.
Do trzemeszeńskiego ratusza nadeszła odpowiedź, podpisana przez Macieja Kupkę, zastępcę dyrektora poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Napisano w niej, że budowa ścieżki możliwa jest tylko w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021 – 2024. Budowa ścieżki została zgłoszona do tego programu, ale tylko na odcinku Trzemeszno – Lubiń. „Termin realizacji z uwagi na wiele potrzeb w tym zakresie w całym kraju uzależniony będzie od wielkości środków finansowych państwa przeznaczonych na ten cel. Wpisanie kolejnych odcinków możliwe będzie jedynie przy najbliższej aktualizacji programu” – napisano w odpowiedzi. W piśmie nie ma natomiast żadnej wzmianki co do budowy ścieżki rowerowej w kierunku Wymysłowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jednoznacznie ponadto stwierdza, że nie widzi potrzeby budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 z al. Niepodległości w Trzemesznie. Według Macieja Kupki,nie ma żadnego uzasadnienia dla takiej inwestycji. „/Obecne skrzyżowanie posiada wszelkie niezbędne elementy kwalifikujące je jako skrzyżowanie bezpieczne. Wyposażone jest w sygnalizację świetlną, przejście dla pieszych, osłonięte wyspami pasy ruchów dla pojazdów skręcających w lewo z drogi krajowej, a także oznakowanie pionowe z ograniczeniem prędkości do 60 km/h oraz wyraźne oznakowanie pionowe. Wszystkie te elementy powinny w wystarczający sposób zapewnić bezkolizyjny ruch pojazdów i pieszych. Warunkiem jest oczywiście jednoczesne przestrzeganie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu. W trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierujących proponujemy zwrócić się do odpowiednich służb o zwiększoną kontrolę i nadzór na przedmiotowym odcinku drogi”/ – poinformował dyrektor *M. Kupka.*
*RENATA PAŁUCKA *