Shadow

Rozdysponuj milion złotych. Po roku przerwy wraca Budżet Obywatelski

Każdy gnieźnianin może mieć wpływ na zmianę swojego miasta. Masz pomysł na zagospodarowanie sąsiedniego zaniedbanego skweru? Chcesz pomóc osobom starszym ze swojego osiedla? Chcesz upamiętnić jakąś wyjątkową postać lub stworzyć dzieciom przyjazną przestrzeń? Złóż wniosek i walcz o środki na jego realizację.
Po roku przerwy związanej z trudną sytuacją pandemiczną wraca Budżet Obywatelski Miasta Gniezna (BOMG). Edycja 2022 to milion złotych do rozdysponowania. Tym razem, po wypaczeniach w poprzednich edycjach wydarzenia, kiedy przez niedopracowany regulamin nie wszyscy uczestnicy budżetu partycypacyjnego byli traktowani równo, tym razem wprowadzono zmiany. Zasadniczą jest podział środków na realizację projektów dużych (pula 700 tys. zł) i małych (300 tys. zł). Ma to zapobiec „wyssaniu” większej ilości środków przez duże zadania inwestycyjne. Z takimi małe inicjatywy nie miały dotychczas szans. Efekt? Spadek zainteresowania BOMG. Wcześniej mieszkańcy (lub podmioty prawne) zgłaszały projekty bardzo kosztowne. Po uzyskaniu kosztorysów i przeprowadzeniu postępowań przetargowych okazywało się, że kwoty potrzebne do ich realizacji znacznie przewyższały pierwsze założenia. Teraz obowiązują limity: maksymalny koszt dużego zadania może wynosić 525 tys. zł, a małego 60 tys. Warto dodać, że budżet obywatelski to nie tylko działania inwestycyjne, jak zakup i posadowienie ławek, czy budowa skweru pełnego zieleni, ale także projektu społeczne, jak programy profilaktyczne, czy aktywizacyjne, np. skierowane do dzieci, seniorów czy osób niepełnosprawnych.
Mieszkańcy Gniezna oraz organizacje pozarządowe, swoje projekty mogą składać od 4 maja do 4 czerwca. Najłatwiej zrobić to za pomocą specjalnej strony internetowej budzetobywatelski.gniezno.eu, ale można tego dokonać także składając wniosek w formie papierowej w Urzędzie Miejskim lub zasyłając skan takiego wniosku drogą elektroniczną. Kiedy wszystkie projekty dotrą już do urzędników, to do 16 lipca ocenią ich merytoryczność i zgodność z regulaminem; 19 lipca będą one podane do publicznej wiadomości. Samo głosowanie będzie trwać od 6 września do 1 października. To zasadnicza zmiana. Wcześniejsze edycje BOMG odbywały się wiosną. Wyniki głosowania poznamy do 12 października. Następnie wygrane projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na rok następny.
„W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłosić można tylko zadania własne gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Zadania związane z inwestycjami mogą być realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta Gniezna. Projekt musi zyskać poparcie co najmniej 15 osób na specjalnej liście (można poprzeć więcej niż jeden projekt). Formularze (dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego) wraz z listą poparcia można składać elektronicznie: bomg@gniezno.eu; zostawić osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6; przesłać pocztą lub za pośrednictwem aktywnej karty bomg.gniezno.eu. W poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego swój głos oddało 5.504 osób” – informuje magistrat. (ak)