Shadow

Rozmawiali o działalności spółek wodnych

Starosta Piotr Gruszczyński spotkał się 23 maja z szefami spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Tematem rozmów były możliwości i zasady finansowego wsparcia działalności spółek przez Powiat Gnieźnieński. W spotkaniu uczestniczyli również członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusz Mądrowski orazprzedstawiciel Nadzoru Wodnego w Słupcy.
Otwierając spotkanie starosta gnieźnieński poinformował o trudnej sytuacji finansowej powiatu, która obliguje samorząd do ograniczenia wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych i wynikającej stąd konieczności przekształcenia dotychczasowej dotacji na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych w dotację inwestycyjną. W bieżącym roku dotacja utrzyma swój charakter, ponieważ spółki wodne mają już złożone wnioski o dotacje do innych organów, które uzależniają ewentualne dofinansowanie od dotacji udzielonych przez powiat. Wyniesie ona 150 tys. zł. Już w 2023 r. dotacja przyznawana będzie jednak tylko na zadania inwestycyjne, dlatego zasadne jest, aby spółki zastanowiły się nad propozycją zakresu i kosztów zadań. Nie bez znaczenie jest również fakt, iż zadania inwestycyjne są bardziej złożone, a opracowanie kosztorysów i pozostałej dokumentacji wymaga większego nakładu prac. Do września, spółki wodne mają zatem czas na przygotowanie kosztorysów na inwestycje zaplanowane w 2023 roku. Przedstawiciele spółek wodnych zwrócili ponadto uwagę na piętrzące się problemy legislacyjne, związane z charakterem prowadzonej przez nich działalności. W związku z tym, na wniosek starosty, zorganizowane zostanie poświęcone zgłaszanym trudnościom spotkanie z lokalnymi parlamentarzystami. (obk)