Shadow

Rozmawiali o gospodarce odpadami w gminach

Zmiany związane z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym między innymi te dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów, konstruowania przetargów czy prognozowanych stawek opłat, były tematem rozmów podczas drugiego Konwentu Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego, który odbył się 15 lutego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
Podczas spotkania szefów gmin, Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, a także pracowników poszczególnych urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, wysłuchano między innymi prelekcji dotyczącej przewidywanej nowelizacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Tematyczny wykład przedstawił mec. Maciej Kiełbus, który szczegółowo przybliżył samorządowcom zarówno aktualny stan prawny, jak i proponowane rozwiązania w tym zakresie. Przy okazji posiedzenia konwentu omówiono ponadto możliwości kontynuacji, w kolejnych latach, programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego. W sprawach bieżących przybliżono ponadto możliwości współpracy klubu GTM Start Gniezno z gminami powiatu, w ramach programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (ojw)