Shadow

Rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi z Witkowa do Malenina dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych

Powiat Gnieźnieński w grudniu 2020 roku rozpoczął realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Malenin z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość inwestycji prowadzonej na podstawie umowyo dofinansowanie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim to 1 767 840,78 zł, z czego dofinansowanie na poziomie 70% wyniosło 1 235 422,14 zł. Wkład własny Powiatu Gnieźnieńskiego w wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania to 529 466,64 zł.
Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2019 roku. Wykonawcą prac jest żnińska firma „Kowalski Budownictwo Sp. z o. o.”. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi nr 2162P na długości ponad 1,5 km. Zostaną wykonane między innymi niezbędne roboty rozbiórkowe i wycinka drzew, nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, zjazdy.Powstaną również studzienki ściekowe i odwodnienie jezdni. Wzdłuż jezdni zostanie ułożony chodnik z kostki betonowej, zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Po zakończeniu robót budowlanych, w połowie roku 2021, zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe. Zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2021 roku.
Dotychczasowa szerokość jezdni na drodze Witkowo-Malenin z poboczem ograniczonym starymi drzewami, od wielu lat stwarzała realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury szczególne niebezpieczeństwo obejmowało rowerzystów oraz pieszych, poruszających się bezpośrednio po jezdni. Utworzenie nowego chodnika zwiększy przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Droga powiatowa nr 2162P Witkowo-Malenin stanowi najkrótszy i najszybszy dojazd z miejscowości Witkowo do granicy z powiatem wrzesińskim, prowadząc dalej bezpośrednio do realizowanej aktualnie wschodniej obwodnicy Wrześni.W połączeniu z drogą nr 2161P z Witkowa do Powidza droga zapewnia ponadto dogodne połączenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu z autostradą A2, drogą ekspresową S5 w kierunku Poznania, a także siecią dróg krajowych i wojewódzkich. Jest to kolejna w minionych latach inwestycja drogowa, na którą Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, realizujący zadania Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie dróg, uzyskał dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych krajowych źródeł finansowania przebudowy i budowy dróg powiatowych. (obk)