Shadow

Rozpoczęła się rewitalizacja Parku Trzech Kultur

*W środę, 20 czerwca rozpoczęła się kompleksowa rewitalizacja Parku Trzech Kultur usytuowanego pomiędzy ulicami Roosevelta i Budowlanych. Jej planowane zakończenie to październik tego roku, a koszt inwestycji to 2 mln 948 tys. 688 zł brutto. Podczas rewitalizacji obowiązuje zakaz wstępu do parku.*
**/R/ewitalizacja obejmie całą powierzchnię terenu zielonego. – /Park Trzech Kultur po sierpniowej nawałnicy w 2017 roku został bardzo mocno zniszczony. Mieszkańcy zorganizowali akcję i w dużej mierze go posprzątali. Postanowiłem jednak, że te porządki odbędą się na szerszą skalę i zmienią się w rewitalizację tego terenu /– powiedział podczas briefingu prasowego w parku we wtorek, 19 czerwca prezydent Tomasz Budasz. W parku po rewitalizacji znajdzie się m.in. nowy plac zabaw, strefa fitness, ścieżki, ławki i kosze. – /Projektując ten park brano przede wszystkim pod uwagę to, że w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się dwie szkoły, dwa przedszkola i oczywiście osiedla mieszkaniowe. Przebudujemy więc całkowicie jego układ komunikacyjny, tak, by można było jak najszybciej i jak najłatwiej pokonać dystans między domem, szkołą, a przedszkolem –/ poinformowała Małgorzata Kania, kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie. Ponadto kompleksowej odbudowie z odtworzeniem linii brzegowej poddany zostanie staw. W całym parku pojawią się nowe ławki, kosze, popielnice i stojaki rowerowe. Nie zabraknie też nowych roślin i drzew, przy jednoczesnym odtworzeniu dawnych nasadzeń parkowych. Podczas prowadzonej rewitalizacji będzie obowiązywać zakaz wstępu do parku, który w całości zostanie ogrodzony, zamknięty będzie także plac zabaw. Dzieci z osiedla w tym czasie będą mogły korzystać z innych placów zabaw – przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Paczkowskiego, a także przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Żwirki i Wigury codziennie w godzinach 8 – 20. (bk)