Shadow

Rozpoczęto przebudowę frontonu i placu przed Teatrem Fredry

Teren skweru i placu przed Teatrem Fredry w Gnieźnie jest już ogrodzony, a na jego teren weszły ekipy budowlane. To znaczy, że ruszyła przebudowa frontonu, elewacji i całego reprezentacyjnego wejścia do gnieźnieńskiej sceny od strony ul. Mickiewicza.
Zakończyły się postępowania przetargowe, które nie przynosiły dotychczas pozytywnych rezultatów na remont frontonu teatru i przebudowę reprezentacyjnego skweru na ogólnodostępny plac miejski. Pomysł władz teatru wpisuje się w całkowitą modernizację i plan odświeżenia wizerunku teatru. Dotychczas udało się gruntownie zmodernizować wnętrza głównego budynku obiektu kultury. Widownia ma nowy wygląd, zamontowano teleskopowo rozstawianą konstrukcję foteli w części dolnej sali, zamontowano także najnowszego typu oświetlenie, systemy dźwiękowe i audiowizualne. Odświeżono gruntownie także foyer. Teraz przychodzi czas na kolejny etap modernizacji. Zmieni się wygląd zewnętrzny teatru. Odświeżone zostaną elewacje obiektów, a skwer przed głównym wejście zamieni się w plac. Na jego powierzchni staną dwie konstrukcje przypominające piramidy, a po zboczu jednej z nich będzie spływać woda. Nie zabraknie oświetlenia, ławek i małej architektury. Nasadzone zostaną także krzewy i trawy ozdobne. Niestety, hossa na rynku budowlanym zmusiła władze teatru do zrezygnowania z budowy ażurowego obiektu kubaturowego, który miał być dostawiony do elewacji dawnego hotelu „francuskiego”. Oferty składane przez firmy budowlane były tak wysokie, że środki zgromadzone przez teatr nie pozwalały na realizację tego pomysłu, stąd został on z projektu placu usunięty. Dzięki temu zabiegowi udało się w końcu znaleźć wykonawcę prac, które zakończone mają być w ciągu 145 dni od daty podpisania umowy. Kwota, za którą prace zostaną przeprowadzone wynosi 2 358 881,20 zł brutto (w tym przebudowa placu 1 300 351,90 zł, a remont elewacji 617 437,70 zł – ceny netto). Inwestycję przeprowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Jan Derkacz-Duchewicz sp. z o.o. z Gniezna. (ak)