Shadow

Rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszy ogród wiejski”

Jednym z elementów zadania „Babcia wie lepiej – powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków” w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” było przeprowadzenie konkursu na „Najładniejszy ogród wiejski”. Nagrody w postaci roślin nektarodajnych i dyplomy rozdano pod koniec września w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gniezno, którewręczyła wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka oraz Maria Brykczyńska, prezes „Siedliska”. Konkurs ogłoszony został w maju tego roku i adresowany był do mieszkańców Gminy Gniezno. Komisja konkursowa w składzie: Rafał Skweres, kierownik Referatu ds. ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych w Urzędzie Gminy Gniezno, Paulina Święcichowska, architekt krajobrazu, właściciel firmy zajmującej się projektowaniem ogrodów „Ogrody Pauliny” i Maria Brykczyńska, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni oceniała ogrody według następujących kryteriów: różnorodność roślin, w tym ilość roślin nektaro i pyłkodajnych, kompozycje roślinne, pomysłowość i oryginalność, walory użytkowe (zioła, jarzyny, sad) i mała architektura ogrodowa przyjazna przyrodzie (budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki” dla dzikich zwierząt).
Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia wszystkim uczestnikom konkursu: I miejsce ex aequo zdobyły Nina Zielonka i Elżbieta Kapela, a III miejsce Paulina Andrzejewska. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienie. Konkurs na „Najładniejszy ogród wiejski” realizowany był w ramach zadania „Babcia wie lepie j- powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków”, w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” poddziałanie 19.2 „Wsparcie i wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020”. (obk)