Shadow

Rozwiązano problem z odprowadzaniem wody Pod Trzema Mostami

Problem z odprowadzaniem wód opadowych i gruntowych w ul. Pod Trzema Mostami został rozwiązany. Wykonano odwodnienie drenażowe z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej.
Po zakończeniu w 2019 roku inwestycji, jaką była przebudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, poszerzeniem światła wiaduktu i wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego, co diametralnie poprawiło komfort komunikacyjny w tej części Gniezna, pojawił się problem z odprowadzaniem wód w jednym miejscu. Przy stożku wiaduktu po stronie południowo-zachodniej gromadziła się woda. Natychmiast zgłoszono to inżynierowi kontraktu i wykonawcy inwestycji. Okazało się, że przyczyny napływu wody oraz braku jej odbioru są nieoczywiste. Przeprowadzono badania próbek pobranych z sieci deszczowej, a następnie przy udziale firmy Strabag sporządzona została dokumentacja projektowa instalacji drenarskiej. Wykonano nową sieć drenarską, która pozwoliła na skuteczne odprowadzenie wody gromadzącej się po stronie dróg wewnętrznych PKP.
Okazało się, że przyczyną problemu było wypłukiwanie z gruntu węglanu wapnia, co powodowało powstawanie czopów blokujących wylot wody z instalacji drenarskiej do kanalizacji deszczowej i korkowanie samych drenaży. Na etapie wykonywania instalacji drenarskiej wykonano również monitoring drożności odcinka drenażu. Obecnie widoczna jest poprawa odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej również na tym odcinku. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, proces wypłukiwania węglanu wapnia jest długotrwały i może sięgać okresu 2-3 lat. Prace były odkładane w czasie, ponieważ wymagały wprowadzenia ograniczeń. Czekano więc na otwarcie po remoncie wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki. Ostatecznie prace zakończyły się 9 listopada 2021 roku. (obk)