Rusza przebudowa „eSTeDe”

Zakończyło się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy powiatowego Centrum Kultury „Scena To Dziwna”. Za ponad 5 milionów złotych obiekt zmieni swoje oblicze, a wraz z nim otoczenie wokół niego. Inwestycja pozwoli rozszerzyć zakres działalności centrum i urozmaicić jego ofertę.
Finanse na przebudowę „eSTeDe” w kwocie prawie 4 milionów złotych udało się pozyskać ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkład własny zapewni Starostwo Powiatowe. Decyzję o dofinansowaniu podjęto w grudniu ubiegłego roku. Dzięki tym środkom oferta kulturalna instytucji będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i słabowidzących. Dla nich powstanie m.in. winda. Całość przebudowy będzie nosić identyfikację wizualną w kolorze pomarańczowym i czerwonym. Ma to nawiązywać do przeszłości obiektu, który przed laty służył organizacji znanych wystaw kwiatowych. Innym elementem wizualnym będą motywy z bajek Ignacego Krasickiego, którego prochy spoczywają w gnieźnieńskiej katedrze. Lepszemu wykorzystaniu wnętrz obiektu będzie służyć system mobilnych ścianek działowych, dzięki którym będzie możliwość dowolnej aranżacji wnętrz. Modernizacji doczeka się także amfiteatr. Na widzów wydarzeń w plenerze czekać będą nowe, wygodne ławki. By podnieść poziom bezpieczeństwa otoczenia obiektu, w tym placów zabaw, zainstalowany zostanie system kart dostępu, tak by było można korzystać z atrakcji także poza godzinami działania „eSTeDe”. Na najmłodszych czekać będzie plac zabaw w kształcie gniazda, nawiązującego do piastowskiej legendy, a dla osób starszych i niepełnosprawnych powstaną urządzenia do ćwiczeń. Całość terenu wokół ośrodka będzie oświetlona i monitorowana. Dla najmłodszych znajdzie się także strefa „pro-eko”, w której dzieci będą mogły siać rośliny i dzięki tej lekcji edukacji poznawać znaczenie postawy dbania o przyrodę. Słupy z informacjami o zbliżających się wydarzeniach w ośrodku zostaną podświetlone i dodatkowo doposażone w język Braille’a. Ciekawostką będzie akwarium wmontowane w posadzkę, tuż przy punkcie informacyjnym. Inwestycja ma być ukończona do końca września bieżącego roku. (ak)