Shadow

Rusza remont Ratusza


W czwartek, 1 czerwca w Sali Kryształowej Starego Ratusza prezydent Tomasz Budasz i Mieczysław Zienkiewicz, przedstawiciel firmy Orlikon spółka z o.o. podpisali umowę na wykonawstwo robót remontowych budynku Ratusza. Inwestycja zakończy się w połowie października 2018 roku.
Ponad 6 milionów złotych otrzymało Miasto Gniezno ze środków unijnych decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”. Dofinansowanie zostało przyznane w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. W gnieźnieńskim Ratuszu po remoncie znajdzie się m.in. Centrum Informacji Kulturalnej, powstaną sale twórczości kulturalnej, artystycznej i wystawienniczo-warsztatowe, sala koncertowa, sale multimedialne, historyczny gabinet prezydenta oraz dom powstańca wielkopolskiego. W ramach prac głównych wykonane zostaną m.in. roboty ziemne, fundamenty budynku D, nowe ściany nośne, działowe, kominy, nowe stropy, nowa konstrukcja dachu budynku D, montaż szybu windy osobowej, nowe schody zewnętrzne i wewnętrzne, nowa stolarka okienna i drzwiowa, prace konserwatorsko-restauratorskie w zakresie istniejącej stolarki, sztukaterii oraz istniejących schodów i balustrad, prace konserwatorsko – restauratorskie w obrębie elewacji budynku, roboty instalacyjne i branżowe, roboty wykończeniowe we wnętrzu i na elewacjach. Planowany termin zakończenia inwestycji to 11 października 2018 roku. Całkowity koszt prac w ramach podpisanej umowy to 9 mln 848 tys. 733 zł. brutto. Na czas remontu Biuro Rady Miasta Gniezna zostanie przeniesione do budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie. Pod tym samym adresem odbywać się będą także posiedzenia komisji i sesje. Urząd Stanu Cywilnego pozostanie w tym samym miejscu, gdzie obecnie się znajduje. (bk)