Shadow

Rusza rozbudowa węzła „Łubowo” drogi ekspresowej S5 w Fałkowie

W Urzędzie Gminy Łubowo 27 kwietnia podpisana została umowa z wykonawcą rozbudowy węzła „Łubowo” drogi ekspresowej S5 w Fałkowie – jednej z najważniejszych, strategicznych inwestycji Gminy Łubowo.
Postępowanie przetargowe wygrała firma Transbruk Sp. z o.o. z Nekli, reprezentowana przez Marka Begiera. Ze strony Gminy Łubowo podpis złożył wójt Andrzej Łozowski. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy węzła „Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy „Z” na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa „Łubowo”, Gmina Łubowo, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST PARK”, podstrefa „Łubowo” oraz zmniejszenie uciążliwości transportu kołowego dla mieszkańców. Powstanie rondo, umożliwiające płynny zjazd z drogi S5 z kierunku Poznania na teren strefy oraz wyjazd ze strefy, bezpośrednio w kierunku Bydgoszczy. Przewidziano wykonanie ronda średniego o średnicy zewnętrznej ok. 50 m z jezdnią o szerokości ok. 6 m. Powstaną trzy wloty, w tym jeden na nową drogę zbiorczą.
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania z funduszu opiewa na kwotę niemal 10 mln zł. Całkowita wartość operacji to 16 837 468,82 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 350 dni od daty podpisania dokumentów.  (obk)