Shadow

Ruszyła budowa obwodnicy Wrześni, która wyeliminuje ciężki transport ciężarowy z centrum miasta

Może kosztować prawie 80 milionów złotych, a będzie mieć długość 5 kilometrów. Jednak te pięć kilometrów nowej drogi wyeliminuje tranzyt ciężarowy z miasta, z którym wrześnianie muszą się zmagać od dziesiątek lat. Państwo obwodnicy budować nie chciało, więc inwestycję na barki wziął samorząd. Właśnie ruszył I etap inwestycji.
Września jest miastem, które znajduje się na drodze ważnego szlaku komunikacyjnego kraju – drogi krajowej nr 15, która łączy Warmię i Mazury z Dolnym Śląskiem, jednak przebieg tej drogi, wytyczono ulicami bliskimi ścisłemu centrum miasta. Od lat okolice ulic Gnieźnieńskiej i Wrocławskiej, po których przesuwa się powolnie kawalkada tirów w obu kierunkach, jest zakorkowana i niebezpieczna. Mieszkańcy miasta mają przez ten tranzyt utrudnione poruszanie się po mieście, czy dotarcie do dworca PKP. Władze Wrześni od wielu już lat naciskały na władze kolejnych rządów RP, by sfinansowały tak potrzebną obwodnicę i wyprowadziły tym samym ruch krajowy poza granice miasta. Niestety, mimo obietnic i zapowiedzi, żaden z ministrów nie przychylił się do pozytywnego rozpatrzenia problemu Wrześni. W końcu sytuacja gospodarcza miasta pozwoliła wziąć inwestycję na własne barki i nie oglądając się na rząd i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, samemu samorządowi wybudować obwodnicę, która kosztować może nawet 80 milionów złotych. Samorząd taką kwotą w budżecie nie dysponuje, zatem część kosztów inwestycji sfinansowana będzie prawdopodobnie obligacjami komunalnymi. Droga, która ma liczyć 5 kilometrów, prowadzić będzie nowym śladem, od Sokołowa (wjazd do Wrześni od strony Gniezna), przez Gutowo Małe, do skrzyżowania z drogą krajową nr 92, w okolicy ulicy Słowackiego. Właśnie od tego ostatniego miejsca zaczyna się budowa obwodnicy, która podzielona została na trzy etapy.
Pierwszy etap podzielony został na trzy odrębne zadania. Pierwsze dotyczy budowy ronda w ciągu DK Nr 92 wraz z wylotami, o wartości ok. 9,7 mln złotych. Część 2 obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Strzykały i Słowackiego we Wrześni, a jej koszt to ok. 3,1 mln złotych. Natomiast część 3 to przebudowa odcinka ulicy Słowackiego we Wrześni o wartości ok. 2,6 mln złotych. Łączny koszt I etapu inwestycji wyniesie ok. 15 mln złotych, a przeprowadzi go wyłoniona w przetargu firma Budownictwo Drogowe Kasprzak sp. z o. o.
Obecnie trwa postępowanie na budowę II etapu obwodnicy, które podzielone zostało na cztery zadania: 1 – Budowa odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym; 2 – Budowa wiaduktu w Gutowie Małym; 3 – Budowa dwóch rond wraz z łącznikami i wylotami; 4 – Budowa drogi gminnej – łącznik z ulicą Łokietka we Wrześni. Otwarcie ofert nastąpi 15 marca. ALEKSANDER KARWOWSKI