Shadow

Rząd będzie walczył z nielegalnymi składowiskami odpadów

Nielegalne składowiska odpadów to jedno z wyzwań stojących przed nowym rządem.Podczas konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała powstanie międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie znalezienie rozwiązania tego problemu.
Według danych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w województwie wielkopolskim znana jest lokalizacja 96 miejsc niezgodnego z przepisami składowania odpadów, z czego w 42 lokalizacjach składowane są odpady niebezpieczne. – Jest to temat, który dotyczy nie tylko naszego województwa, ale całego kraju. Problem z tworzeniem się tych składowisk i ich późniejszą utylizacją jest o tyle trudny, że występują spory kompetencyjne w kwestii tego, kto jest za to odpowiedzialny – mówi wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Wśród najczęściej wykorzystywanych metod pozbywania się odpadów dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW Poznań Dariusz Dymek zalicza m.in. porzucanie w wynajętym magazynie lub innym budynku, magazynowanie na placach magazynowych bez zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi, zakopywanie w wyrobiskach po żwirowych, pożary hałd odpadów, czy też porzucanie przy drogach naczep z pojemnikami wypełnionymi substancjami niebezpiecznymi. Takie składowiska znajdują się m.in. w Komornikach, Baranowie, czy Kaliszu.
– Jako wojewoda wielkopolska wychodzę z inicjatywą, kierowaną do ministry klimatu i środowiska, w celu utworzenia zespołów roboczych przy urzędach wojewódzkich. Będą one skupiały różne podmioty, które zajmą się wypracowanie modeli likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na poziomie całego kraju – dodaje. Jak podkreśla wojewoda zespoły miałyby w pierwszej kolejności zajmować się przeprowadzaniem procesu utylizacji, jak i wymyśleniem sposobów na uszczelnienie tworzenia się nielegalnych składowisk. Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała powstanie w ministerstwie międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie znalezienie rozwiązania tego problemu. Będzie on miał przed sobą trzy podstawowe zadania – ustalenie rozdziału kompetencji, uszczelnienie systemu oraz utylizacja nielegalnych składowisk. – Narastanie problemu i dotychczasowa nieudolność państwa w tym zakresie widoczna jest gołym okiem. Dobrze wiemy, że nielegalne składowiska odpadów, zwłaszcza tych odpadów niebezpiecznych, nie tylko pogarszają stan środowiska, w którym się znajdują, ale przede wszystkim doprowadzają do zagrożenia naszego zdrowia i życia, dlatego tak istotne jest zaangażowanie państwa w tej kwestii – podkreśla ministra Paulina Hennig-Kloska.
Jak dostrzega P. Hennig-Kloska kwestia rozwiązania problemu nielegalnych składowisk odpadów jest zadaniem dla wielu podmiotów, w tym również spółek skarbu państwa, które wymaga współpracy na wielu płaszczyznach dla dobra obywateli. (inf. prasowa)
Fot. WUW Poznań