Shadow

Rządowe wsparcie dla połączeń autobusowych i dróg lokalnych

Gminy będą mogły skorzystać z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Projekt ustawy, dzięki której będzie można przywrócić połączenia autobusowe, został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu. O jego szczegółach poinformował poseł Krzysztof Ostrowski.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawił dwa filary walki z wykluczeniem komunikacyjnym – mówi Krzysztof Ostrowski. – Jeden to projekt ustawy tzw. autobusowej, która pozwoli przywrócić połączenia autobusowe. Drugi to fundusz dróg samorządowych. Biorąc pod uwagę problemy gnieźnieńskiego PKS, są to bardzo ważne ustawy dla naszego regionu. Jak tłumaczy poseł, przepisy pierwszej z ustaw wprowadzają istotne zmiany w zakresie finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, wprowadzając mechanizm wsparcia organizatorów publicznego transportu zbiorowego, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.
Gmina może uzyskać ze środków Funduszu dopłatę do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej po zawarciu umowy o dopłatę z właściwym wojewodą. Umowa będzie zawierana na wniosek organizatora. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Poziom finansowania zadań realizowanych w ramach Funduszu w 2019 roku wyniesie 300 mln zł, a w kolejnych latach po 800 mln zł. Środki Funduszu pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, wpływów z tytułu opłaty zastępczej, wpływów z tytułu opłaty paliwowej, budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, dochodów z kar, grzywien, opłat pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego.
– Natomiast fundusz dróg samorządowych to wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, które ma na celu m.in. budowę nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym – informuje poseł Krzysztof Ostrowski. – Dzięki niemu rząd dofinansuje modernizację i budowę dróg lokalnych. Dla województwa wielkopolskiego w tym roku trafi na ten cel 469,9 ml zł.
Poseł zaapelował także o udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego: – To niezwykle ważne wybory i każdy głos będzie się liczył. (inf. prasowa)