Shadow

Są już „Pod żaglami” pięć lat

– Niezwykle trudno jest w 20 minut przedstawić 5 lat z aktywnego życia naszego stowarzyszenia. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń – mówił Krzysztof Mroczkowski, prezes Stowarzyszenia „Pod żaglami” podczas uroczystości z okazji piątych urodzin stowarzyszenia.
Rocznicowe spotkanie odbyło się 5 kwietnia w świetlicy wiejskiej sołectwa Niewolno, gmina Trzemeszno. Stowarzyszenia „Pod Żaglami” rozpoczęło działalność pod koniec 2012 roku. Tworzyło je wówczas 16 osób. W następnych latach do szeregów stowarzyszenia sukcesywnie zgłaszały nowe osoby. Dzisiaj „Pod żaglami” liczy 45 członków – miłośników turystki wodnej i rowerowej, którzy z wielką przyjemnością korzystają z aktywnego wypoczynku na terenach pojezierza gnieźnieńskiego. – Nasze stowarzyszenie tworzą ludzie pełni pasji, chęci bezinteresownego działania dla drugiego człowieka i energii do uprawiania żeglarstwa, turystyki wodnej i rowerowej, ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym naszej miejscowości. Aby prawidłowo i bezpiecznie realizować założone zadania i cele członkowie naszego stowarzyszenia to osoby posiadające kwalifikacje instruktorskie turystyki kajakowej i rowerowej, patenty żeglarskie i motorowodne – podkreślał K. Mroczkowski. Stowarzyszenia „Pod Żaglami” prowadzi działalność na wielu płaszczyznach na zasadzie pracy społecznej jej członków. Stowarzyszenie jest organizacją non profit. Jej celem jest popularyzacja i rozwój uprawiania żeglarstwa, sportów wodnych, turystyki rowerowej i kajakowej w powiecie gnieźnieńskim oraz kształtowania innych form czynnego spędzania wolnego czasu oraz działania kultywujące tradycje narodowe oraz kształcące świadomość narodową i obywatelską. Stowarzyszenie w swojej działalności organizuje: rejsy żeglarskie, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, spotkania integracyjne, festyny, koncerty szantowe, kursy na patenty żeglarskie, kursy motorowodne, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. – Nasze stowarzyszenie bardzo chętnie uczestniczy i udziela się w działalności na rzecz niesienia pomocy osobom potrzebującym, dlatego też uczestniczyliśmy m.in. w organizacji finałów WOŚP, czy w zbiórce na podjazd dla wózka inwalidzkiego dla dziewczynki – informował prezes „Pod żaglami”. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć przygotowaną z tej okazji prezentację opatrzoną dużą ilością zdjęć z przeprowadzonych imprez i wydarzeń. Podczas uroczystości K. Mroczkowski dziękował także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób współpracują ze stowarzyszeniem lub je wspierają. – Działalność stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez wsparcia samorządu i wielu osób, które nam pomagają i współpracują w różnych formach. Stowarzyszenie partnersko współpracuje z jednostkami samorządu, np. OSiR w Trzemesznie, Dom Kultury, ZHP w Trzemesznie oraz stowarzyszeniami: Światowid, Teraz, Złoty Lin i Razem. Jest to dla nas wielki zaszczyt i przywilej mieć wokół siebie ludzi, którzy nas wspierają, a przede wszystkim dają temu wyraz swoją postawą, pomocą i zaangażowaniem – mówił K. Mroczkowski. Szczególne podziękowania skierowano do Henryka Sobolewskiego i Mariana Marciniaka, gospodarzy trzemeszeńskich jezior. Gratulacje i życzenia dalszej działalności złożyli jubilatom: Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna, Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna, Magdalena Musiałowicz, dyrektor ds. ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,Marcin Makohoński, dyrektor ds. kultury, sportu, turystyki i promocjiStarostwaPowiatowego w Gnieźnie oraz Mariusz Kowalczyk, dyrektor OSiR w Trzemesznie oraz zaprzyjaźnieni prezesi stowarzyszeń: Teraz – Edyta Koperska i Złoty Lin – Andrzej Lisiecki oraz sołtysi Jadwiga Przybysz, sołtys Miat i Łukasz Zalewski, sołtys Niewolna. RENATA PAŁUCKA