Shadow

Są pieniądze na trzy respiratory, radni jednomyślni

W Starostwie Powiatowym 20 marca na nadzwyczajnej sesji spotkali się radni, by między innymi uchwalić zmiany w uchwale budżetowej na ten rok, w tym przesunięcie środków na zakup trzech respiratorów. Sprawę zmian przedstawiła na forum rady Aleksandra Piątkowska – Radom, skarbnik powiatu.
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zadecydował, że kieruje całą wartość rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 290 000 złotych między innymi na działania prozdrowotne. Jest zabezpieczona dotacja dla ZOZ w kwocie 200 000 złotych i przekazana zostanie ona na zakup 2 respiratorów przyłóżkowych i jednego transportowego. Nie mamy obecnie żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o płynność finansową. Wszyscy pracownicy są w pełnej gotowości i działamy, chociaż cały czas obowiązuje nas program oszczędnościowy – powiedziała A. Piątkowska – Radom. Głos zabrała także posłanka Paulina Hennig – Kloska: – Zabieram przed państwem głos nie jako posłanka, lecz członkini Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski. Dziękuję zarządowi za inicjatywę przekazania dodatkowych środków na zakup respiratorów, które możemy mieć już za 10 dni. Inaczej szpital musiałby wygospodarować środki z własnego budżetu, a jest to trudne. Szpital zabezpiecza działania związane z koronawirusem z własnych środków, środki centralne dedykowane na tę walkę nie zostały przekazane szpitalom powiatowym, zostały skierowane tylko do szpitali dedykowanych do walki z koronawirusem. Dyrektor szpitala musiał z własnego budżetu wygospodarować fundusze na zakup kombinezonów, materiałów medycznych. Sztab kryzysowy w Poznaniu nie ma dodatkowych środków, więc musimy radzić sobie sami. Szpitale powiatowe są na pierwszej linii frontu i ta prośba o pierwszą pomoc jest dedykowana do wspomnianych szpitali powiatowych. Efekt jest taki, że mamy obecnie już drugą ekipę karetki na kwarantannie.
– Po tej sesji musi do społeczeństwa płynąć jeden komunikat, że Rada Powiatu Gnieźnieńskiego dołoży wszelkich starań, by nie zbrakło środków na leczenie i pomoc dla osób zarażonych koronawirusem. Nie wyobrażam sobie pani poseł, by z tej mównicy płynęły słowa dające wątpliwość, że rząd nie daje pieniędzy i może być źle. Jesteśmy wszyscy w bardzo trudnej sytuacji. Za każde pieniądze płynące na gnieźnieński szpital podniesiemy ręce na „tak”. Każda prośba dyrektora szpitala i wsparcie finansowe musi się spotkać z pozytywną opinią. Rząd i społeczeństwo robią co mogą – zaakcentował radny M. Makohoński. – Szkoda, że dzisiaj, gdy dyskutujemy o tak ważnych sprawach dla szpitala nie ma dyrektora gnieźnieńskiej lecznicy – dopowiadała radna Natasza Szalaty. – Miałem wczoraj dyżur, z dyrektorem Henem, który pracuje też jako chirurg. Wczoraj operował i jest ciągle w pracy, jest na pierwszej linii frontu – odpowiadał radny Jaromir Dziel. Podczas głosowania radni jednogłośnie (15 głosów) wypowiedzieli się za zmianami w tegorocznym budżecie. JAROSŁAW WALERCZAK