Shadow

Są potrzeby i pomysły, brakuje pieniędzy

Początek nowego roku daję okazję do przedstawiania najważniejszych zadań. Włodarz niechanowskiej gminy Szymon Robaszkiewicz nie kryje, że priorytetowymi zdaniami będą między innymi te, na które zwracał uwagę podczas spotkań przed wyborami.
Moimi priorytetami na ten rok są sprawy związane z przejęciem wodociągów przez gminę, a więc funkcjonowanie techniczne wodociągów, dostarczanie wody dla mieszkańców bez większych przerw i rozlicznie tego, a więc stworzenie bazy danych wszystkich odbiorców oraz samofinansowanie wodociągów. Nie może być sytuacji, że ktoś latami będzie czekał na wodę. Otrzymaliśmy refundację 700 000 złotych, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. Mamy aneks do przygotowanego projektu i pozostanie miesiąc na rozliczenie. To będzie w lutym. Zaplanowano 350 000 złotych na termomodernizację szkoły w Niechanowie i zrealizowano już tę część zadania, na które zabezpieczono wspomniane fundusze. Nie można jednak zapominać, że mamy dwie szkoły, a w Jarząbkowie nie zrobiono nic, jeśli chodzi o termomodernizację. Jednym z najważniejszych zadań jest także naprawa dróg gminnych – powiedział wójt niechanowskiej gminy Szymon Robaszkiewicz. Zdaniem włodarza „różanej” gminy są pomysły na zagospodarowanie budynku byłego przedszkola (w obiekcie może znaleźć się żłobek i Dom Seniora), ale na razie nie ma na to pieniędzy w gminnym budżecie. (jw)