Shadow

Samorząd Województwa Wielkopolskiego walczy o wielkie środki – nawet 6,5 mld złotych

Niedawny unijny szczyt w Brukseli przyniósł Polsce około 57 mld euro na dotacje i pożyczki. Te środki mają pomóc wzmocnić się naszej gospodarce w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Część tych środków trafi do samorządów za pomocą nowego narzędzia jakim jest Krajowy Plan Odbudowy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego już zgłosił akces po te środki. To 17 projektów na sumę 6,5 mld złotych.
Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. – Chcemy, żeby do Polski napłynęły dodatkowe środki finansowe na działania wzmacniające gospodarkę i społeczeństwo po pandemii oraz tworzące trwałe podstawy wzrostu. W tym celu w Polsce przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem realizacji inwestycji z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności w nowej perspektywie finansowej – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, szefowa resortu. Środki będą jednak dysponowane w obszary priorytetowe. Mowa tu o energetyce, ochronie środowiska, transporcie, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowiu, cyfryzacji i spójności terytorialnej. Ministerstwo poprosiło samorządy wojewódzkie o przygotowanie list swoich propozycji, na co chciałyby pozyskać przygotowywane środki. – Rozpatrzyliśmy wszystkie zgłoszone postulaty, uwzględniając część z nich w zakresie poszerzenia projektów, część jednak – z uwagi np. na ich lokalny charakter, nieprzystający do schematu Krajowego Planu Odbudowy – odrzuciliśmy. Łączna wartość wszystkich projektów, które zgłosiliśmy, wynosi niemal 6,5 mld zł – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
Przygotowanie w drodze konsultacji własnych projektów nie było zadaniem łatwym, o czym informuje biuro prasowe marszałka: „Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, projekty powinny odpowiadać wymogom stawianym w projektach rozporządzeń unijnych, być gotowe do szybkiego uruchomienia oraz wykonalne. Ważne jest, by zidentyfikowane projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do wzmocnienia gospodarki, miały charakter strategiczny dla regionu, a ich efekty były trwałe”. Ostatecznie na liście znalazło się 17 projektów. Wśród nich znajdziemy m.in. inwestycje w Wielkopolskie Centrum Onkologii, program budowy obwodnic miast, zakup taboru kolejowego, modernizację linii kolejowych do obszarów wykluczonych komunikacyjnie, budowę nowych linii kolejowych na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny, produkcję zielonego wodoru z wykorzystaniem infrastruktury powęglowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, czy cyfryzację badań obrazowych oraz rozwój telemedycyny dla wielkopolskiej służby zdrowia.
Czy przygotowane w wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim propozycje zyskają uznanie, zadecyduje jesienią bieżącego roku Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. ALEKSANDER KARWOWSKI